Vzdelanie

2011
ECo-C® European communication certificate® with TQS Status

2000-2010
Tréning vedomia (BewusstseinsCoaching)
Práca s energiou a transformácia
Relaxačné techniky
Alternatívne liečebné metódy
Špirituálna liečba
Reinkarnačná terapia
Channeling
Psychosomatika

2008-2009
Vzdelávanie dospelých, koučovanie, trénig

1986-1995
Marketing a manažment
Elektrotechnika

ďaľšie témy:
Osobná filozofia   
Profil     

ďaľšie články:
Interview s Kristínou Hazler  
Medzi 2 svetmi