Projekt Experiment

V rámci spolupráce medzi mojou rakúskou firmou BewusstseinsAkademie a  Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre (Skupina Experiment) vznikol  v semptembri 2010 výnimočný “Projekt Experiment”.

S radosťou a nadšením predstavíme verejnosti prvý hmatateľný výsledok našej práce vo forme napínavej knihy „Experiment – Prebudenie v ľudskom bytí“. Predbežný dátum zverejnenia: 30.10.2011

O projekte ->
Skupina Experiment
Skupina Experiment o Experimente ->
Podpora Projektu Experiment

Napsat komentář