Kristína Hazler – Osobná filozofia

Ja som Ja
Všetko je v poriadku (aj to ak niečo nie je v poriadku)
Mám všetko čo potrebujem (aj vtedy keď si myslím, že mi čosi chýba)
Všetko má zmysel (aj to, že sa čosi práve zdá byť nezmyselné)
Všetko je možné (aj to, že čosi môže byť nemožné)

ďaľšie témy:
Vzdelanie     
Profil     
Referencie    

ďaľšie články:
Interview s Kristínou Hazler  
Medzi 2 svetmi

This post is also available in: en