Kristína Hazler – Osobná filozofia

Print Friendly, PDF & Email

Ja som Ja
Všetko je v poriadku (aj to ak niečo nie je v poriadku)
Mám všetko čo potrebujem (aj vtedy keď si myslím, že mi čosi chýba)
Všetko má zmysel (aj to, že sa čosi práve zdá byť nezmyselné)
Všetko je možné (aj to, že čosi môže byť nemožné)