Vzdelávacie kurzy pre rozvoj osobnosti a vedomia

Print Friendly, PDF & Email

Majte na pamäti, že celý môj vzdelávací a tréningový program je veľmi intenzívny a intenzívne transformuje vedomie, a tým aj telesný a energetický systém. Poprípade sa najprv oboznámte s niektorými mojimi článkami alebo knihami, aby ste spoznali moju prácu (pozri blog a knihy).

Vzdelávacie kurzy

V súčasnosti ponúkam individuálne vzdelávacie služby v týchto oblastiach:

 • Kouč vedomia (BewusstseinsCoach)
 • Tréner vedomia (BewusstseinsTrainerIn)
 • Terapeut (pod)vedomia (BewusstseinsTherapeutIn)

a

 • Tréner vzdelávania dospelých (podľa rakúskych noriem pre vzdelávanie dospelých, platné aj pre vedenie kurzov rakúskeho pracovného úradu)

 

Predpoklady

 • poznanie seba/sebapoznanie
 • základy práce s vedomím
 • psychická stabilita
 • záujem o ľudí
 • záujem o procesy (pod)vedomia a hlbšie súvislosti
 • pripravenosť ísť do hĺbky
 • srdečnosť
 • dostatočné životné skúsenosti (výhoda)
 • prax v poradenstve (výhoda)

Trvanie

Školenie Kouč vedomia, Tréner vedomia, Terapeut (pod)vedomia je koncipované na dĺžku min. 12 mesiacov, čím má byť zabezpečený dostatočný časový priestor pre osobný transformačný proces vedomia, ktorý je s výučbou automaticky spojený, a ktorý umožní vybudovanie optimálnej, harmonizujúcej, fyzicky-psychicky-duchovno-duševno-energetickej stability a celistvej, viacúrovňovej kondície.

Forma vzdelávania

Pokiaľ nie je individuálne dohodnuté inak, tak prebieha školenie nasledovne:

 • 1 x mesačne „tvárou v tvár“ -> cca 6-hodinový vzdelávací koučing + 6-hodinový vzdelávací tréning (celkom 12 jednotiek)
 • virtuálne sprevádzanie a koučing počas mesiaca
 • holistický fitnes program pre samostatné cvičenie
 • supervízia (dohľad)
 • záverečná práca

Ceny

pozri cenník tu ->