Poradenstvo, koučing, terapia a tréning vedomia

Print Friendly, PDF & Email

V mojej poradenskej činnosti rozlišujem medzi prvým (orientačným) rozhovorom, poradenstvom, koučingom, terapiou a tréningom. V princípe nepovažujem tieto oblasti za od seba oddelené a počas sedenia sa môžu vzájomne prelínať alebo dopĺňať. Napriek tomu má každý klient svoju vlastnú predstavu o tom, aký druh poradenstva chce, alebo ktorým smerom sa chce vybrať.

Moja kancelária/prax sa nachádza vo Viedni, ak nemá niekto možnosť prísť do Viedne, tak ponúkam aj veľmi efektívne poradenstvo na diaľku nasledovnými spôsobmi

  • písomne: e-mailom alebo cez chat na Facebooku, alebo Whats app
  • telefonické poradenstvo: cez Whats app

Všetky druhy poradenstva a výučby ponúkam ako v nemčine, tak aj v slovenčine.

Upozorňujem na individuálne zľavy,  ako aj na 100 % záruku spokojnosti. Viac k tomu nájdete tu ->

Ponúkam poradenstvo, koučing, terapiu a tréning vedomia ako podporu k svojpomoci

Je čas a tá správna chvíľa pre viac uvedomenia (vedomia), zmenu a transformáciu! Objavte a rozviňte svoju vnútornú istotu, lásku, kreativitu, slobodu, spokojnosť, uvedomelosť, celistvé a viacúrovňové zdravie…

V každom okamihu ste zodpovední voči sebe samému/samej. Vy určujete rýchlosť napredovania a to, kedy ste pripravení na ďalší krok.

Poradenstvo a orientačný rozhovor

Pomôže vám pri prvotnej orientácii: Kde sa práve nachádzate? Čo sú vaše najpálčivejšie témy? Na čom chcete pracovať? Čo je vaším cieľom?

Počas poradenstva môžeme spolu vypracovať aj plán pre koučing vedomia alebo terapiu uvedomením (vedomím). Poradenstvo trvá spravidla 1 hodinu.

Koučing uvedomenia (vedomia)

Je čas a tá správna chvíľa pre viac uvedomenia (vedomia), zmenu a transformáciu! Ak sa práve nachádzate v transformačnom procese vedomia alebo sa zaoberáte prácou s vedomím resp. energiou a transformáciou vedomia, tak Vás môžem/viem podporujúco sprevádzať. Obyčajné posunutie uhla pohľadu dokáže často spôsobiť zázraky. Pri koučingu uvedomenia (vedomia) ide predovšetkým o celkové zdravie, rozšírenie vedomia, nové uhly pohľadu, osobné vyjasnenie, prečistenie, uvedomenie, nájdenie cesty a sebanájdenie na viacerých úrovniach bytia ako aj o rozvoj individuality, autenticity, kreativity, vnútornej slobody…

Tréning uvedomenia (vedomia)

Prišiel čas na praktické žitie vlastnej vnútornej múdrosti. Tréning uvedomenia (vedomia) je holistický a účinný na rozličných úrovniach. Cieľom tréningu uvedomenia (vedomia) je umožnenie stimulujúcej interakcie, harmónie, vyrovnanosti a prepojenia medzi jednotlivými aspektmi osobnosti, oblasťami a úrovňami. Cvičenie a zavádzanie do praxe toho, čo už síce viete, ale ešte ste to nezvládli uspokojivo žiť a previesť do praxe a každodennosti.

Objavte svoj potenciál ako aj svoje nové, často netušené zručnosti. Zdokonaľte a pretransportujte svoju vlastnú vnútornú múdrosť krok za krokom do všetkých vašich životných oblastí. Zistite, ako sa viete sami od seba a zo seba učiť. Trénujte svoje intuitívne, empatické a viacúrovňové zručnosti a vedomie.

Terapia (pod)vedomia a liečenie uvedomením (vedomím)

Terapia (pod)vedomia a liečenie uvedomením (vedomím) sú citlivé, do hĺbky siahajúce, objasňujúce, prečisťujúce, transformujúce, uzdravujúce a liečivé procesy. Ide o celistvé, všeúrovňové duševno-duchovno-energetické liečenie/rozpoznanie/uvoľnenie príčin a dôsledkov rozličných nepríjemných stavov, fyzických a psychických bolestí, smútku, hnevu atď. Veľa z týchto a im podobných stavov má svoje korene/zárodky v minulých, už dávno zabudnutých, pomyselne uzavretých príhodách, ktoré môžu siahať do raného detstva, ak nie ešte skôr, a dokonca až do minulých životov.

Energetická psychosomatika ©

Poradenstvo a koučovanie v rámci Energetickej psychosomatiky. Energetická psychosomatika poskytuje možnosť, pozrieť sa na tzv. psychosomatické ochorenia, ťažkosti a príčiny z rozšíreného uhľa pohľadu, ktorý zahŕňa dodatočné aspekty vplyvu na ľudské zdravie, psychickú a duševnú vyváženosť. Uvedomovanie si tém, ktoré sú uložené v energetických blokádach a tým aj v podvedomí, je kľúčom k ich (vy)riešeniu/spracovaniu a ich premene, takzvanej transformácii. Až vtedy, keď sme si uvedomili príčinu a účinok “blokády” a v nej obsiahnutú „lekciu“ a tým aj posolstvo a zmysel, príde k trvalému uvoľneniu. (ďalej čítať tu ->)

Regresná, reinkarnačná a duševná terapia

Pomocou regresnej, reinkarnačnej a duševnej terapie je možné uvedomiť si, spracovať a pretransformovať rozličné zranenia, blokády a traumy nachádzajúce sa v podvedomí a tým v tomto živote oslobodiť uviaznuté časti osobnosti a s nimi spojenú zablokovanú energiu, potenciál a tzv. vyššie vedomie a úspešne, uzdravujúco a obohacujúco ich v sebe integrovať.

HSP (highly sensitive person) – senzibilita a hypersenzibilita

Vysoká senzibilnosť nie je žiadna choroba, ale pravdepodobne pôvodne prirodzená nátura človeka, znak rozšíreného vedomia a energetického poľa, celistvý, všeúrovňový stav, od ktorého sa väčšina ľudí vzdialila tak ďaleko, že medzičasom je tento svet vybudovaný predovšetkým na necitlivosti. A v takom svete sa nepozerá na tzv. vysokú senzibilnosť, citlivosť, súcitnosť a empatiu ako na niečo normálne = norme/bežnej väčšine zodpovedajúce, ale ako na „talent“, s ktorým sa človek musí v tomto stuhnutom, stiesnenom a necitlivom svete naučiť zaobchádzať a žiť.

Proces uvedomenia (vedomia)

Kedy je ten pravý čas pustiť sa na cestu procesom uvedomenia/vedomia? Netreba čakať až kým vážna choroba alebo nejaká nepríjemnosť človeka k tomu dotlačí. Človek sa môže pre tento proces rozhodnúť z vnútornej potreby. Byť uvedomelým, alebo na základe potreby pozrieť za kulisy, poza oponu, zdvihnúť závoj a rozjasniť hmlu nevedomosti a nevedomia. To však neznamená, že by bol štart procesu uvedomenia (vedomia) odkázaný len na vedomé rozhodnutie jedinca. Dokonca aj proces uvedomovania môže prebiehať nevedomky – človek si síce veľa vecí uvedomí a spozná bez toho, že by bol naozaj prítomný. Vedomé uvedomovanie je určité životné naladenie, životný štýl – potreba sa ozve jednoducho vtedy, keď je dotyčný tak ďaleko. Je to niečo také, ako osobný update.

 


Kontaktný formulár

Tento formulár môžete použiť na prvý kontakt, alebo na informovanie o možnosti voľného termínu. V textovom poli sa pokúste podrobnejšie popísať svoju záležitosť.


 


Kariéra

Profil
Prvých 30 rokov môjho života
Vzdelanie
Referencie a kariéra
Rozhovor s Kristínou Hazler
Autorský profil na amazon.de

Linky

Blog
Knihy
Cenník
Kontakt
Moja kancelária
Onlineshop

Sociálne médiá

Telegramm
Instagram
Facebook-Seite
Facebook-Profil
amazon