Kristína Hazler – profil

Kristína Hazler: kouč vedomia, trénerka vedomia, alternatívna terapeutka (pod)vedomia, mentorka, konzultant, autorka, vydavateľka

 

Kouč vedomia, trénerka vedomia, alternatívna terapeutka (pod)vedomia, mentorka, konzultantka, autorka a vydavateľka

„Skutočná spiritualita a rozširovanie vedomia, ako aj pravidelná vedomá práca s podvedomím, by sa nemali žiť iba vo chvíľach meditácie a rozjímania alebo až vtedy, keď niekde niečo tlačí. Mali by predstavovať živú, harmonizujúcu a stabilizujúcu zložku každodenného života, práce, partnerstva, tvorenia… a to v takej podobe, ktorá individuálne zodpovedá aktuálnemu vývinu človeka. V takom prípade nie je praktická stránka spirituality a práce s vedomím vynechaná (ako tomu často býva) – teória prechádza automaticky do praxe, zažíva sa, čím sa následne prirodzene prehlbuje a rozširuje úroveň vedomia. Samozrejme, že taký všeúrovňový postup predpokladá citlivý, zodpovedný, uvedomelý a empatický prístup k sebe samému a k svojmu okoliu.“


– Kristina Hazler – 

 

Intuícia a povedomie o (ne)svetských oblastiach a rôznych úrovniach vedomia, ako aj jej vrodená snaha podporovať/povzbudzovať ľudí v ich pravom bytí/bytostnom potenciáli spôsobili, že jej životná cesta začala od jej 30. roku naberať nový smer. Po odchode zo Slovenska (v roku 1990, ako 21-ročná) a po úspešnej kariére mladej podnikateľky v Rakúsku sa posunula k hlbším úrovniam života. Nasledovali zaujímavé roky výskumu a štúdia vedomia a podvedomia, ako aj rozmanitých alternatívnych foriem liečby a liečebných konceptov z celého sveta so všetkým, čo so sebou prinášali: (osobné) skúsenosti v  časopriestore a mimo neho, v rozličných výškach a hĺbkach, zdanlivé osobné výhry a prehry/straty, rozpoznanie rozličných energetických úrovní a ich vplyv na tzv. všeobecnú a osobnú realitu, osobnú transformáciu vedomia, vedomú multidimenzionalitu…

Ako zakladateľka BewusstseinsAkademie/Akadémie vedomia vo Viedni (2009) a vo svojej práci ako terapeutka (pod)vedomia, koučka a trénerka vedomia/uvedomovania si širších súvislosti, podporuje už viac ako pätnásť rokov ľudí pri hľadaní „zmyslu života“, pri uzdravovaní a holistickej zdravotnej prevencii, ako aj pri rozvíjaní skrytých talentov a potenciálov. Témy ako intuícia, empatia, emocionálna inteligencia, vnímanie energie, vysoká citlivosť a senzitivita (hsp), aspektológia, umenie vnímania, umenie neidentifikácie, práca s vnútorným tímom, multidimenzionalita, práca s energiou a transformácia vedomia tvoria jadro jej činnosti.

Jej špeciálne skúsenosti a poznatky uvedomovacieho procesu vyjadruje živým multidimenzionálnym jazykom vo svojich početných knihách a na jej blogu vedomia – v nemčine. Okrem toho sa delí o svoje vedomosti vo forme workshopov a pravidelne sa podieľa na sociálno-pedagogických a neziskových projektoch, pričom vždy zostáva pri zemi a prakticky orientovaná.

Všetky jej „koncepty“ sa dajú implementovať do každodenného života a spôsobujú rozšírenie obzoru a u/vyjasnenie.

Vo svojej vedomie transformujúcej knižnej sérii  BewusstseinsCoaching/„Koučing vedomia“ (zatiaľ len v nemčine) predstavila nové nástroje na prehlbovanie vedomia, ako sú napr. „prevrátená logika“, „kódy“, „kontrastné prostriedky“, „protiobraz“, „transfer vedomia“ a mnoho ďalších, ktoré umožňujú  lepšie, samostatnejšie a nezávisle sa orientovať vo vlastnom procese transformácie vedomia.

Rada pracuje aj s firmami, podnikateľmi, výskumníkmi, lekármi a inými profesionálmi, ktorí chcú, mimo bežných mentálnych konceptov, integrovať do svojej každodennej práce „novú“ kvalitu (ľudskosť, trvalú udržateľnosť, empatiu, sociálnu zodpovednosť, sebarealizáciu, potenciálny rozvoj atď.).

Vo svojej nedávno publikovanej knihe Die Heilerin und der Einweihungsweg („Liečiteľka a cesta zasvätenia“ – zatiaľ len v nemčine) ponúka intímny autobiografický pohľad na prvé roky svojho vedomého stretnutia s ľudskou spiritualitou, jej podobami, ale aj možnými pascami.

 

 


Kariéra

Prvých 30 rokov môjho života
Moje vzdelanie
Referencie a kariéra
Rozhovor s Kristínou Hazler
Autorský profil na amazon.de

Linky

Blog
Knihy
Poradenstvo
Cenník
Kontakt
Moja kancelária
Onlineshop

Sociálne médiá

Facebook
LinkedIn
Xing
Pinterest
Instagram
Twitter
Google+

 

 


Newsletter – registrácia

[wysija_form id=“10″]


Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: de