Vyhľadať
Objednať si termín

Presmerovanie na prehľad voľných termínov. Môžeš si vybrať medzi osobným stretnutím, online stretnutím alebo stretnutím cez chat.

Vyhľadať

Vzdelanie

Dieser Beitrag ist auch verfügbar auf: German Slovak

Print Friendly, PDF & Email

Nauč sa učiť svoje a zo seba

Sám život ma naučil, že život je vzdelanie a že vzdelávanie je neustály, takmer nekonečný proces – štúdium nie je nikdy ukončené. Pre mňa vzdelanie neznamená nekritické preberanie „cudzích“ vedomostí. Pre mňa  znamená ísť cestou sebaobjavovania. Všetko, čo sa musíme naučiť, nosíme (podľa mňa a mojich skúseností) v sebe alebo si to v pravom okamihu nájde cestu k nám. Sami sme bránou pre všetko, čo potrebujeme, čo máme vedieť a učiť sa. Učenie sa pre mňa neznamená nič iné, ako zažívať – akýmkoľvek spôsobom. Zažívať, prežívať a tým sa učiť a vzdelávať môžeme napr. aj v mysli, v sne, ale aj v škole, alebo pri čítaní novinového článku, keď sa objaví spontánna vnútorná inšpirácia, vhľad, ktorý je zrazu jasný ako facka a pritom nemusí mať na prvý pohľad nič spoločné napr. so samotným novinovým článkom. Človek sa v takom momente objavuje/dozvedá/spoznáva svoju vlastnú vnútornú pravdu, prijíma informácie, ku ktorým dokáže vyvinúť vlastný vnútorný pocit, vlastnú pozíciu a vlastný názor. Niekedy je to spontánne, inokedy je to dlhotrvajúci proces. Záleží na téme, úrovni vývoja a na mnohých vonkajších a vnútorných faktoroch.

Ja osobne som od útleho detstva autodidakt. Veľa vecí, ktoré dnes tvoria moju vlastnú osobnostnú a profesionálnu kvalitu, som si osvojila autodidaktickým spôsobom, čo ale neprotirečí tomu, že som absolvovala aj určité oficiálne školy a kurzy, odkiaľ som si tiež autodidaktickým spôsobom zobrala to svoje a rozvinula to mne zodpovedajúcim spôsobom ďalej.

Učiť sa znamená zažívať

My ľudia sme si navzájom učiteľmi. Nie jeden vyučuje druhého, ale my všetci sme učiteľmi a súčasne študentmi, či už sme si toho vedomí alebo nie. Ako som už spomenula, učenie znamená pre mňa zažívať a prežívať. V každom stretnutí, či už s človekom, zvieraťom, prírodou alebo situáciou, človek stretáva a spoznáva predovšetkým sám seba. Nemôže tomu byť inak – každým okamihom života nerobíme nič iné, iba zažívame sami seba v rozličných situáciách, pozíciách, rolách, stretnutiach a iných interakciách. Každá situácia je pre nás súčasne posolstvom, liečebnou príležitosťou a náš intelektuálny, psychický, fyzický, duševný a energetický horizont rozširujúcou lekciou.

Individuálna intenzita výučby

Každý človek je iný. Vzhľadom na svoju povahu, pozadie, minulosť atď., má svoje vlastné predpoklady a požiadavky na tempo, intenzitu a štýl učenia, ako aj na učebný predmet. Pre každého existuje optimálny mix, kedy sa výučba nepociťuje ako výučba, ale zdá sa byt niečo úplne normálne a samozrejmé. Ide o napredovanie krok za krokom, objavovanie, spomínanie, kedy ten predchádzajúci krok každého optimálne pripravuje na ten ďalší. Ide o učenie seba samého zo seba, počúvanie/naslúchanie sebe, svojmu vnútorného hlasu a pocitu, rozpoznanie a rešpektovanie svojej vlastnej individuality, objavovanie vlastných (do kolísky daných) vlastností a talentov, silných a tzv. slabých stránok a ich využívanie na tvorenie, tvarovanie, vymýšľanie, skúmanie, liečenie alebo, jednoducho povedané, na žitie.

Uznané vzdelanie

Keďže žijeme v čase, v ktorom žijeme, a viac-menej akceptujeme realitu, na ktorej sa určitým spôsobom všetci podieľame, bolo aj pre mňa z rozličných dôvodov potrebné navštevovať oficiálne školy, kurzy a školenia. Použila som ich väčšinou ako odrazový mostík alebo ako možnosť spytovať sa a vytvoriť si k danej téme vlastný názor, vlastný koncept. V priebehu môjho doterajšieho života som spoznala veľa rôznych oblastí: technickú, logickú, ekonomickú, psychologickú, spoločenskú, duchovnú a mnohé iné. Aj práve preto, že som mala možnosť zažiť a žiť takú rozmanitosť, dokázala som aj napriek môjmu rozširujúcemu sa vedomiu a rastúcej senzitivite a citlivosti pre podvedomé a tzv. jemnohmotné a pre dianie „v zákulisí“ zostať pri zemi a orientovaná prakticky smerom k hľadaniu východiskových ciest, hľadaniu riešení problémov, vonkajších a vnútorných konfliktov, ako aj neustáleho zlepšovania kvality života v rámci reálnych možností.

Tu je chronologický zoznam môjho oficiálneho vzdelávania:

Vzdelanie

2011 – 2012    European Business Competence* Licence, A

2011 – 2011    European communication certificate ECO-C® TQS – Licensed Trainer & Examiner (communication, selfmarketing, teamwork, konfliktmanagement), A

2009 – 2010    Change Management OUBS, GB

2008 – 2008    Diversity und Gendermanagement, A

2008 – 2008    Dipl. Educationmanager, Coach for Communication, Teamwork, Conflict management,
, NLP, A

1992 – 1995    Professional Certificate in Management OUBS, GB

1987 – 1991    Elektrotechnika TU, SK – Bratislava

1986 – 1986    Maturita, SK – Malacky

Alternatívne vzdelanie

2002 – 2012    práca s energiou, energoterapia, relaxačné a dýchacie techniky, work-life balance, pohybová terapia, umenie vnímania, umenie neidentifikácie… E. Hazler, A

2004 – 2006   channeling, lightworking, ochrana pred cudzími energiami, energetické, duchovné a multidimenzionálne čistiace techniky, A

2005 – 2005    supervízia, Dr. Dahlke, D

2002 – 2004    spirituálna liečba, liečba predchádzajúcich životov, Dr. Hodek, SK

2002 – 2005    psychosomatická medicína, reinkarnačná terapia, rebirthing, relaxačné a dýchacie techniky, Dr. Dahlke, D

2002 – 2002    Psychodrama, Qi-Gong, I-GTH, D

2001 – 2003    Nová psychosomatika, hĺbková psychológia a hypnóza, I-GTH, D

2001 – 2005    alternatívne liečebné metódy, uvoľnenie a čistenie energetických blokád, SK

 

 


Kariéra

Profil
Prvých 30 rokov môjho života
Referencie a kariéra
Rozhovor s Kristínou Hazler
Autorský profil na amazon.de

Linky

Blog
Knihy
Poradenstvo
Cenník
Kontakt
Moja kancelária
Onlineshop

Sociálne médiá

Facebook
LinkedIn
Xing
Pinterest
Instagram
Twitter
Google+

 

 


Newsletter – registrácia

[wysija_form id=”10″]