Vyhľadať
Objednať si termín

Presmerovanie na prehľad voľných termínov. Môžeš si vybrať medzi osobným stretnutím, online stretnutím alebo stretnutím cez chat.

Vyhľadať

Úspešný život s vysokou senzitivitou

Print Friendly, PDF & Email

Poradenstvo a koučing pri vysokosenzitívnosti (HSP)
* Empatia * EQ – emocionálna inteligencia * Spirituálna inteligencia *

Objednať si termín

 

Hypersenzitivita nie je chorobou

Vysoká senzibilita nie je choroba, ale pravdepodobne najnormálnejšia ľudská prirodzenosť a znak rozvinutého vedomia a rozšíreného energetického poľa – holistický stav, od ktorého sa väčšina ľudí vzdialila natoľko, že tento svet je medzičasom postavený na bezcitnosti.. V tomto svete sa (vysoká) citlivosť, vnímavosť, empatia – spolucítenie už nepovažujú za normálne – t. j. nie za normu/obyčaj/prevažnú väčšinu, ale za dar, s ktorým sa „len“ treba naučiť zaobchádzať v tomto zatvrdnutom a stiesnenom svete.

Sama som sa na tomto svete musela znova naučiť chodiť, robiť a tvoriť so svojimi “darmi”. Po rokoch učňovskej praxe som bola vybavená akousi vedomou, empatickou silou, ktorá mi umožňuje byť aktívna v mnohých oblastiach a realitách bez toho, aby som trpela. Na základe mojich dlhoročných skúseností ťa rada budem sprevádzať na ceste k odvážnemu objavovaniu a prežívaniu tvojej vysokej citlivosti ako liečebného a komunikačného nástroja pre nadchádzajúce obdobie celosvetových zmien.

„Vysoká citlivosť nie je choroba ani prekliatie a už vôbec nie niečo nenormálne! Je to džob. Môj džob, tvoj džob! A to je prirodzenosť.. Moja a tvoja. Hneď ako znovu objavíš svoju senzibilitu, dostaneš sa do zelenej zóny a môžeš sa konečne zhlboka nadýchnuť. Vrátil si sa do svojich koľají a tvoja citlivosť je tvojou lokomotívou, ktorá ti zabezpečí, že odteraz zostaneš na správnej dráhe. Stačí jeden krok vedľa a pocítiš, či už si chorý, unavený, vyčerpaný, zahmlený, ubolený – každý svojím spôsobom. Prvá vec, ktorú musíš urobiť, je spoznať, ako vlastne funguješ TY.“

Z môjho článku „My sme prechodná generácia

Ľahkosť

Ak prirovnáš vysokú citlivosť k pierku (pozri obrázok), potom predovšetkým spoznáš, že sa ľahko vznáša vo vzduchu s vetrom, aby pomaly a elegantne pristálo na zemi a neutopilo sa v rozbúrených vodách, ale nechalo sa nimi niesť. Aby sme mohli osobne pristáť v tejto pôvabnej, oslobodzujúcej, životom plynúcej ľahkosti a rozvíjať sa, vyžaduje si to transformáciu a prácu na vedomí a liečení.Úspešný život s vysokou senzitivitou, vnímavosťou, empatiou, krehkosťou, ľahkosťou

Vysoká senzitivita – čo ja pod tým rozumiem?

Vysokú senzitivitu chápem ako vysoký stupeň otvorenosti, ďalekosiahli obzor, citlivé antény, ktoré sú schopné vnímať najjemnejšie pohyby „vesmíru“ a primerane na ne reagovať. Vysoká senzitivita nie je preklatím. Je to zodpovednosť. Je to dar. Je to niečo, čo ti umožní zažiť a predvídať skôr ako mnohým iným. Je to dôvera života v tvoj zodpovednejší prístup k „“mystériám„“, ktoré zostávajú pre mnohých ešte stále skryté. Citliví ľudia nie sú obeťami rozmaru vesmíru.

Svoju vysokú citlivosť možno ešte nedokážu veľmi dobre zvládnuť, ale naučia sa to.

Nastal čas na sebaobjavovanie

Ak je dnes na niečo zrelý čas, tak na sebapoznanie. Ale netreba to opäť preháňať. Zabudni na naučené pocity zodpovednosti a usilovnosti a na myšlienku tvrdej práce. Len by si do seba premietal niečo z tohto starého sveta, ktorý sa zmenil, a ubližoval si. Možno by si veril, že na sebe musíš tvrdo pracovať, aby si sa objavil a našiel. To je klam. Všetko, čo si, je prirodzené a samozrejmé a predovšetkým ľahké a nekomplikované. Nevykrikuje na teba ako krikľavá reklama z obrazovky alebo informačnej nástenky, ktorá hlasno zdôrazňuje výhody drahého výrobku! Najneskôr tu by si si mal realizovať svoju vysokú senzitivitu: Potrebuješ ju na to, aby si dokázal precítiť sám seba v hluku okolo seba a v balaste, o ktorom si si myslel, že ho máš uniesť. Lebo …

Pretože sme prechodná generácia. Pretože prechod z jedného času do druhého, toho, ktorý tu ešte nikdy nebol, musí byť citlivo predpripravený a uskutočnený bez toho, aby vyvolával odpor, aby mohlo všetko plynulo prechádzať jedno do druhého.

Z môjho článku „My sme prechodná generácia

Emocionálna inteligencia

Emocionálna inteligencia je osobným potenciálom na rozpoznávanie pocitov a emócií, ktoré prežívame, na ich primerané zaradenie a na ich zosúladenie so sebou samým. Inými slovami, schopnosť rozlišovať medzi „ cudzími“ a „ vlastnými“. Prevažujúce negatívne správy v dnešnom mediálnom priestore, obavy a deštruktívnosť v oblasti masového povedomia pôsobia na naše vnímanie ako hustá, takmer nepreniknuteľná hmla.

Vysoká senzitivita a empatia ponúkajú možnosť rozpoznať jemné nuansy v tejto hustote, zorientovať sa a nestotožniť sa s ňou.

“Empat – aké mätúce a stále neprebádané sú jeho schopnosti a citový svet. Ako nedocenený je citlivý, empatický a súcitný človek v dnešnej kultúre a ako osamelý sa môže opakovane cítiť? Empatik, človek, od ktorého automaticky očakávame súcit – a spýtal sa ho niekto na jeho vlastné pocity, na jeho osamelosť?“

Z môjho článku „Empatik a hra pocitových svetov“

 

Keby si nemal schopnosť „vyrovnať sa“ s vysokou senzitivitou, tak by si ju nemal!

Cieľom života nie je, aby si bol stále nešťastný a precitlivený. Cieľom života je rozvinúť sa v tebe a cez teba. A… v týchto dňoch nie si sám so svojou vysokou citlivosťou a vyhranenou empatiou. Existujú tisíce, ak nie milióny ľudí, ktorí sa práve učia, ako zaobchádzať so sebou samým a s týmto darom. Áno, ešte sú stále trochu nemotorní, robia prvé kroky na miestach, kde kedysi všetko hravo zvládali, ale teraz sa to učia robiť (ešte) opatrnejšie a citlivejšie.

Žiť, pracovať a tvoriť s vysokou citlivosťou

Prihlás sa ku mne na poradenské alebo koučing k tejto téme. Možné je aj poradenstvo na diaľku (vo forme písomného koučingu alebo videorozhovoru).

Blogové články na tému HSP tu ->Vysoká senzitivita, empatia a rozšírené vedomie – efekty (zatiaľ len v nemčine)

Ďalšie texty o vysokej senzitivite aj v online shope BewusstseinsWelten.com na priame stiahnutie ->

Cenník

Podmienky ručenia