Vyhľadať
Objednať si termín

Presmerovanie na prehľad voľných termínov. Môžeš si vybrať medzi osobným stretnutím, online stretnutím alebo stretnutím cez chat.

Vyhľadať

Vyššie vzdelávacie kurzy

Print Friendly, PDF & Email

Logo Neues Bewusstsein von Kristina Hazler

 

Na základe mojich dlhoročných skúsenosti som vyvinula efektívne vzdelávacie jednotky pre individuálny rozvoj osobnosti a vedomia. Sú založené na mojich praktických skúsenostiach a vnútornom nadčasovom poznaní. Som veľmi dobrá v príprave učebných osnov pre ľudí podľa ich individuálnej osvojovacej schopnosti.

To, čo učím, sa už osvedčilo v praxi, ale malo by ti to slúžiť, len ako mostík, inšpirácia a/alebo základ na objavenie a rozvoj tvojich vlastných schopností a silných stránok a transformáciu tých slabších.

Keďže každý je na inom stupni vývoja, má iné predchádzajúce vedomosti a skúsenosti (a tým je aktuálne viac alebo menej schopný čerpať zo zdroja svojho vnútorného bohatstva a napredovať svojím individuálnym tempom) preto učím v individuálnych zostavených lekciách a vždy začíname tam, kde sa práve nachádzaš a ty sám sa rozhodneš ako, kedy a nakoľko chceš pokračovať.

Nechaj sa inšpirovať uvedenými kurzovými témami a/alebo si niečo vyber, prípadne ma kontaktuj, aby sme spolu prebrali, kde by si chcel ísť viac do hĺbky, kde by si si chcel rozšíriť svoj obzor, alebo sa ďalej vzdelávať alebo dokonce získať nové “nástroje” a techniky pre prácu s tvojimi vlastnými klientmi.

Objednať si termín   Cena:  150,- €/vyučovaciu jednotku (cca 2 hodiny, možné aj online)

Individuálne vzdelávacie kurzy vedomia

Nauč sa dostať do svojho individuálneho spisovateľského prúdu, aby si dokázal písať inšpiratívne texty a/alebo príbehy zo seba, zo svojej vnútornej múdrosti.

150,- €/vyučovaciu jednotku (cca 2 hodiny, možné aj online)

Objednať si termín

Počujeme v sebe rôzne hlasy. Povzbudzujú nás alebo odrádzajú, vyvolávajú v nás eufóriu alebo strach či pocit viny. Existuje však v nás aj pravý, múdry (vodiaci) hlas, akési vnútorné vedenie, ktoré nás trpezlivo a starostlivo vedie labyrintom života spôsobom, ktorý je pre nás z vyššieho hľadiska optimálny a prospešný. Nauč sa tento hlas rozpoznať medzi všetkými ostatnými a sústredene mu načúvať, aby si sa vedome nechal viesť k svojmu vyššiemu potenciálu, k svojmu vyššiemu ja.

150,- €/vyučovaciu jednotku (cca 2 hodiny, možné aj online)

Objednať si termín

Duša je našou prirodzenou podstatou. Je zdrojom všetkej našej (vnútornej) múdrosti a potenciálu. Optimálnym spojením s energiou našej duše a vedomím duše si umožňujeme zvyšovať svoju vitalitu, optimálne sa energetizovať, liečiť a rozširovať, ako aj plodne si vymieňať myšlienky s inými dušami. Posilnením vnútornej komunikácie so svojou dušou môžeš integrovať čoraz viac energie svojej duše tu a teraz, a tak naplno využiť svoj potenciál a múdrosť a lepšie spoznať sám seba z pohľadu duše. Pretože ty a tvoja duša ste jedno. Nauč sa komunikovať so svojou dušou svojím vlastným individuálnym spôsobom a pochopiť a správne interpretovať symboliku jazyka svojej duše.

150,- €/vyučovaciu jednotku (cca 2 hodiny, možné aj online)

Objednať si termín

Podmienky ľudského života a učenia a časté nepochopenie nadradených súvislostí a pozitívnej zmysluplnosti udalostí vedú k blokádam a traumám, ktoré sa vyvíjajú alebo sa prejavujú vo forme duševných a telesných ťažkostí a chorôb (nazývaných aj psychosomatické ťažkosti a choroby). S pomocou vlastnej duše je možné získať náhľad na vyššie súvislosti, pochopiť situáciu spätne alebo z aktuálneho vedomia a uvoľniť blokády a traumy. Aktivujú sa tak prirodzené samoliečebné sily a môže nastať proces uzdravenia. Niektorí ľudia však majú aj hlbšie traumy na duševnej úrovni („duševná trauma“). V takom prípade by sa mali uprednostniť predovšetkým duševné témy a uzdravenie duše. Spoznaj svoj individuálny typ liečenia duše a praktizuj ho.

150,- €/vyučovaciu jednotku (cca 2 hodiny, možné aj online)

Objednať si termín

Nauč sa základy práce s energiou. Ako si dodať energiu a vitalitu. Ako a ktoré energie a energetické polia na nás pôsobia a ako s nimi môžeme vedome pracovať a využívať ich. Rozšír si obzor o energetické vnímanie a energetické súvislosti. Zároveň si však uvedom a spoznaj možné „vedľajšie účinky“.

150,- €/vyučovaciu jednotku (cca 2 hodiny, možné aj online)

Objednať si termín

Si unavený, vyčerpaný, bez inšpirácie, bez energie? Chorý, oslabený imunitný systém? Depresívny? Vyhorený? Bezmocný? Dezorientovaný? Možno sú tvoje batérie vybité! Nauč sa, ako si dobiť batérie a zostať plný energie bez toho, aby si neustále vyčerpával svoje zásoby.

150,- €/vyučovaciu jednotku (cca 2 hodiny, možné aj online)

Objednať si termín

Nauč sa svoje individuálne, a preto najúčinnejšie metódy a techniky na rozpustenie energetických blokád a na očistenie, harmonizáciu a uzdravenie svojho energetického systému a jeho zosúladenie s tvojou optimálnou potrebou.

150,- €/vyučovaciu jednotku (cca 2 hodiny, možné aj online)

Objednať si termín

Práca s vedomím - práca s vyšším vedomím a z vyššieho vedomia. Zisti, aký je rozdiel medzi prácou s energiou a prácou s vedomím. Nauč sa vedome rozpoznávať vyššie súvislosti vo svojom živote s cieľom rozvinúť sa vo viac uvedomelú bytosť alebo bytosť s rozšíreným (vyšším) vedomím. Pochop transformačné procesy a ich vplyv na náš život, našich blížnych, našu civilizáciu a našu planétu. Nauč sa kráčať po ceste k vyššiemu vedomiu spôsobom, ktorý zodpovedá tvojmu súčasnému stavu vedomia a tvojej individualite.

150,- €/vyučovaciu jednotku (cca 2 hodiny, možné aj online)

Objednať si termín

Ak chceš pochopiť vyššie súvislosti, nemôžeš sa vyhnúť ich vedomému prežívaniu. Na to potrebuješ optimálne citlivý systém vnímania. Väčšina ľudí je podmienená prostredím, v ktorom vyrastali a/alebo v ktorom sa pohybujú. Od detstva majú v podvedomí uložené informácie o tom, čo a ako majú vidieť, počuť, cítiť, chutnať a vnímať! Čo je pre nich dobré a čo nie. Čo je vhodné a čo nie. Tieto informácie majú skombinované so svojimi osobnými skúsenosťami. Výsledkom sú podvedomé programy, ktoré ich ovládajú na autopilota. Nauč sa z týchto programov vymaniť, keď ti už viac neprospievajú. Objav seba, svoj život a svet z novej perspektívy pomocou vnímania, ktoré je pre teba optimálne senzitívne, a vytvor si tak nové možnosti, cesty a potenciály. Tvoje sny a vízie sú možné!

150,- €/vyučovaciu jednotku (cca 2 hodiny, možné aj online)

Objednať si termín

Zisti príčiny a pozadie svojej vysokej citlivosti. Čím sa líšiš od ostatných a prečo? Aký potenciál sa v nej pre teba skrýva? Ak svoju vlastnú vysokú citlivosť vnímaš ako negatívnu, dokonca bolestivú a prekážajúcu, je to zvyčajne spôsobené nesprávnou kategorizáciou a interpretáciou, čo následne bráni správnemu zaobchádzaniu a využívaniu. Je to ako začarovaný kruh, ktorý je potrebné prelomiť, aby si rozpoznal skutočnú moc a silu toho, kto si, a toho, ako a čo z teba vyviera. Nauč sa svoje individuálne metódy a techniky a sebavedomý spôsob zaobchádzania so sebou samým takým, aký si - diamantom, ktorý sa ešte len brúsi a momentálne je pod tlakom, aby mohol čoskoro zažiariť vo všetkých svojich krásnych fazetách a rozžiariť svet okolo seba.

150,- €/vyučovaciu jednotku (cca 2 hodiny, možné aj online)

Objednať si termín

Energetická psychosomatika je umenie rozpoznať vzájomné pôsobenie energetických a psychosomatických vplyvov na zdravie a osobný (vrátane sociálneho) život a kolektív. Niektoré ťažkosti, ktoré sa označujú ako psychosomatické, majú viac spoločného s morfogénnymi poľami a/alebo kolektívnym poľom vedomia a/alebo rodinným energetickým poľom a/alebo dokonca kozmickými energiami. Čím viac sa vlastné vedomie rozšíri a systém vnímania sa stal senzibilnejším a čím jemnejšie je energetické pole, tým viac vplyvov prijímame a zároveň nevedome vyhodnocujeme, ale často ich neinterpretujeme a neklasifikujeme správne. Nie všetko, čo vnímame ako bolesť alebo blokádu, je v skutočnosti bolesť alebo blokáda. Niekedy ide o komunikáciu s okolím alebo s tým, na čo sme sa mentálne zamerali alebo čím sa (aj ne(pod)vedome) zaoberáme. Nauč sa vyššiemu umeniu, súhre energetických a psychosomatických vplyvov.

150,- €/vyučovaciu jednotku (cca 2 hodiny, možné aj online)

Objednať si termín

Aspektológia - vysoké umenie práce s vedomím. Nauč sa základy práce s rôznymi aspektmi osobnosti a zablokovanými časťami duše. Rozpoznaj ich skrytý potenciál. Nauč sa rozpoznávať a chápať nadradené zákony a súvislosti integračného procesu, ktoré majú vplyv presahujúci rámec tu a teraz. Zisti, ako si môžeš vytvoriť individuálny, výkonný vnútorný tím, v ktorom sa súčet všetkých častí rozvinie do nepredstaviteľnej sily a továrne na nápady (či už pre seba alebo pre svojich klientov).

150,- €/vyučovaciu jednotku (cca 2 hodiny, možné aj online)

Objednať si termín

Tímová práca by mala byť samozrejmosťou. Spoločným dopĺňaním všetkých našich schopností a potenciálu môže vzniknúť úžasná interakcia. Zviditeľnia sa nové cesty a možnosti, ktoré sa dajú ľahko realizovať v prospech všetkých. Nauč sa pochopiť zákony prirodzenej tímovej práce a ako intuitívne budovať a viesť tím.

150,- €/vyučovaciu jednotku (cca 2 hodiny, možné aj online)

Objednať si termín

Pomocou intuitívneho koučovania sa nauč individuálne sprevádzať ľudí na ich ceste k sebe samým v súlade s plánom ich duše. Čo je dôležité? Čo je optimálne? Kde sú hranice? Kde sú pasce? Ako si udržať zdravý odstup a ako rozpoznať, čo tvoj klient skutočne potrebuje? Samozrejme, že sa môžeš najprv naučiť koučovať aj seba intuitívne.

150,- €/vyučovaciu jednotku (cca 2 hodiny, možné aj online)

Objednať si termín

Každý dokáže najlepšie myslieť, konať a tvoriť kreatívne a s láskou vlastným tempom. Rýchlosť závisí od situácie, prostredia a témy a nedá sa pevne určiť. V rámci tréningového programu si môžeš vyvinúť cit, aby si ho potom mohol samostatne praktizovať a uplatňovať.

150,- €/vyučovaciu jednotku (cca 2 hodiny, možné aj online - ale najlepšie Outdoor)

Objednať si termín

Zistenie súčasného stavu a potenciálov pre ďalší rozvoj. Nauč sa pokročilé metódy a techniky zvyšovania a rozširovania vedomia. Rozpoznaj svoje individuálne nástroje a úlohy. Kam smeruje tvoja cesta? Ako a kde môžeš byť zmysluplne a podporne nasadený pricom sa budeš ďalej rozvíjať?

150,- €/vyučovaciu jednotku (cca 2 hodiny, možné aj online)

Objednať si termín