Vyhľadať
Objednať si termín

Presmerovanie na prehľad voľných termínov. Môžeš si vybrať medzi osobným stretnutím, online stretnutím alebo stretnutím cez chat.

Vyhľadať

Akadémia vedomia

Dieser Beitrag ist auch verfügbar auf: German English Slovak

Print Friendly, PDF & Email


 

Naša Akadémia vedomia (BewusstseinsAkademie) bola založená v roku 2010 (Viedeň, Rakúsko) a považuje sa za vedúcu platformu pre témy vedomia. Snažíme sa sprevádzať jednotlivcov a firmy na ich ceste k lepšej a vedomejšej budúcnosti v mnohých oblastiach života a práce prostredníctvom koučingu, školení, kurzov a vzdelávania, ako aj inšpiratívnych kníh.

Realizácia vízií

Čoraz viac ľudí si uvedomuje hlbšie súvislosti a komplexnosť či viacrozmernosť života, ktoré si predtým neuvedomovali. Vedomé (pre)myslenie/prehodnotenie a holistické konanie sa už deje. Práve preto, že sa život, myslenie a cítenie prehlbujú, je dôležité, aby sme zjednodušili a zefektívnili svoju vlastnú existenciu a zbavili sa starej (mentálnej) záťaže, aby sme získali potrebnú pružnosť a flexibilitu pre budúce časy.. Naša Akadémia vedomia vás podporuje pri postupnom zosúlaďovaní všetkých oblastí vášho života, vrátane podnikania, s vaším životným plánom a víziou vašej duše.

Úspešné pochopenie vzájomných vzťahov a vplyvov

Mnohé dnešné osobné a spoločenské pocity a udalosti už nemožno pochopiť bez lepšej znalosti energetických a psychologických súvislostí. V našej Akadémii vedomia vám vysvetlíme energetické a psychologické súvislosti. Niektoré veci, ktoré nám po stáročia ostávali skryté, sa pre nás stávajú čoraz zreteľnejšími. Pravidelne prenikajú do našej “dimenzie” a spôsobuje chaos a zmätok, keď sa ľudia držia starých spôsobov vnímania sveta a zaobchádzania s ním. Vďaka lepšiemu vhľadu do svojho vnútorného sveta a poznaniu vlastnej osobnosti, vrátane firemnej osobnosti, budete schopní zvládať zložitý svet informácií, emócií, reakcií a interakcií sebavedomejšie a s väčšou sebadôverou.

Ako súčasť Akadémie vedomia vás radi sprevádzame na ceste k lepšiemu pochopeniu vzájomných vzťahov a univerzálnych zákonov, aby ste mohli úspešne realizovať svoju vlastnú víziu lepšieho a udržateľnejšieho sveta.

Ďalšie školenia a tréningy pre spoločnosti

Vďaka lepšiemu vhľadu do svojho vnútorného sveta a poznaniu vlastnej osobnosti môžete s väčšou istotou narábať s komplexným svetom informácií, emócií, reakcií a interakcií a využívať svoje vnútorné pocity ako mocný nástroj na meranie, orientáciu a vedenie. Nielen v súkromnej sfére, ale aj v obchodných záležitostiach, projektoch, službách a v neposlednom rade pri rozvoji myšlienok, riešení konfliktov, úspešnej tímovej práci alebo empatickom vedení vašich zamestnancov a firmy.

Tu sme pre vás pripravili našu “obchodnú ponuku”, ktorá je vhodná buď pre vás ako jednotlivca, alebo vo forme seminára pre vašich zamestnancov a dá sa prispôsobiť. Kliknutím na príslušný odkaz sa dostanete k podrobnému opisu: