Vyhľadať
Objednať si termín

Presmerovanie na prehľad voľných termínov. Môžeš si vybrať medzi osobným stretnutím, online stretnutím alebo stretnutím cez chat.

Vyhľadať

Energetická psychosomatika ©

Dieser Beitrag ist auch verfügbar auf: German English Slovak

Print Friendly, PDF & Email

Poradenstvo a koučovanie v rámci Energetickej psychosomatiky

Energetická psychosomatika poskytuje možnosť, pozrieť sa na tzv. psychosomatické ochorenia, ťažkosti a príčiny z rozšíreného uhľa pohľadu, ktorý zahŕňa dodatočné aspekty vplyvu na ľudské zdravie, psychickú a duševnú vyváženosť.

Psychosomatika a energia

Takmer celý môj život sa zaoberám psychosomatickými bolesťami, ťažkosťami, príznakmi a ich liečbou, alebo optimálnym spôsobom zaobchádzania s nimi. Tak ako to v živote často chodí, asi pred dvadsiatimi rokmi som dospela k hranici, kde to už v klasickom zmysle pre mňa nešlo ďalej. Môj obzor sa rozšíril o energetické súvislosti, a ja som pochopila, že od určitého stupňa vývoja je pre ľudí dôležité, aby zohľadnili aj ďalší faktor: energiu a jej pôsobenie na telo, psychiku a pocit pohody a dokonca cestu, ktorou sa ich život uberá.

Klasická psychosomatika

Psychosomatika označuje v medicíne holistický prístup učenia o chorobe. V rámci tejto disciplíny sa pozerá na psychické schopnosti a reakcie ľudí či už v zdraví, alebo počas choroby v rámci ich osobitosti a prepojenia s fyzickými procesmi a sociálnymi životnými podmienkami. Termín psychosomatika pozostáva z gréckeho slova ψυχή psyché (dýchanie, dych a duša) a σῶμα soma (telesno, telo). Ako zdravotný odbor zohľadňuje psychosomatika psychické vplyvy na somatické (fyzické) procesy. 

Psychosomatická medicína predstavuje praktickú realizáciu psychosomatiky pri lekárskych ošetreniach. Zaoberá sa chorobami a ťažkosťami, príčinou ktorých sú predovšetkým psychosociálne a psychosomatické faktory (vrátane tým podmienených telesno-duševných interakcií). Jej úlohou je rozpoznanie, liečba (somatoterapeutisticky, psychosomaticko-medicínsky, rovnako ako psychoterapeuticky), prevencia a rehabilitácia týchto ťažkostí. (Zdroj: Wikipédia)

Ako nám nemecká Wikipédia pekne vysvetlila, klasická psychosomatika sa zaoberá vzájomným ovplyvňovaním tela a psychiky. Podľa mňa je v dnešnej dobe najvyšší čas, aby sme zohľadnili a pochopili aj vplyv energie a vedomia. Mnou pomenovaná energetická psychosomatika sa teda zaoberá pochopením interakcie medzi (pod)vedomím, energiou, telom a psychikou, ako aj porozumením vplyvu, aký má úroveň vedomia, podvedomie a energia na vznik fyzických ťažkostí a nevyvážených duševných stavov ako aj naopak, ako je naša psychika schopná vyrábať blokujúcu a bolesť spôsobujúcu energiu tým sťažovať prístup k tzv. vyššiemu vedomiu.

Energetická psychosomatika ©

Energetická psychosomatika, ktorou sa zaoberám, sa nesmie zamieňať za Psychosomatickú Energetiku (PSE – Psychosomatische Energetik), ktorú vyvinul Reimar Banis a má svoje korene v klasickej homeopatii. Energetická psychosomatika sa nezaoberá energiou v ezoterickom zmysle, nepoužíva žiadne New-Age energetické techniky, ale ide cestou vedomia a uvedomenia, t.j. cestou osobnostného rastu a spracovávania nespracovaných podvedomých tém.

Termín Energetická psychosomatika som prvýkrát použila v roku 2014 v mojom článku „Psychosomatika bola včera a je len časťou pravdy.“ (zatiaľ len v nemčine pod názvom Die Psychosomatik war gestern und ist nur ein Teil der Wahrheit)

Energetická psychosomatika je spôsob, ako sa pozerať a ako interpretovať tzv. psychosomatické ochorenia, ťažkosti, príčiny a chápať, že existuje aj niečo také, ako energopsychosomatické bolesti, energopsychosomatické ťažkosti, energopsychosomatické príčiny a energopsychosomatické účinky.

Prečo a pre koho je tento rozšírený energopsychosomatický pohľad dôležitý?

Energetická psychosomatika | Interakcia medzi energiou a podvedomím, autor: Kristina Hazler
Interakcia medzi energiou, telom, vedomím a podvedomím

V mojom nemeckom článku „Psychosomatika bola včera a je len časťou pravdy“  píšem:

“Ak sa začneme multidimenzionálne pohybovať, rozširovať a orientovať, len zriedka nájdeme odpoveď v klasickom psychosomatickom výklade. Aj keď psychosomatické myslenie predstavuje krok vpred z rigidného systému interpretácie klinických obrazov a pomohol nám pozerať sa na veci z iného uhla pohľadu, zasekli sme sa teraz zo zvyku a nedostatku iných možností v tomto alebo inom diagnostickom systéme. Ak nepoznáme odpoveď na príčinu našich ťažkostí, myslíme si, že sme niečo prehliadli. A je to pravda! Prehliadli sme, že hľadáme príčinu našich problémov v rámci kruhu, v ktorom sa príčina alebo aj my sami nenachádzame” (v tomto článku ďalej pokračovať (len v nemčine) ->)

Energetická psychosomatika v praxi

Medzitým mám takmer dve desaťročia skúseností praktizovanej energetickej psychosomatiky a úspešného poradenstva v tejto oblasti. Okolo roku 2013 som na základe mojich skúseností vytvorila termín “Energetická psychosomatika”. Vyvinula som radu holistických cvičení, ktoré pomáhajú mojim klientom naučiť sa harmonizovať energetický systém s úrovňou ich vedomia, s telom a psychikou. Neskôr môžu tieto cvičenia používať nezávisle a podľa potreby na centrovanie, harmonizovanie, stabilizovanie seba samého, ako aj na prečistenie a uvoľnenie určitých blokád, ako aj vybudovanie optimálnej energie a sily a tým aj posilnenie imunitného systému, či aj na otestovanie aktuálnych výkyvov a disharmónií.

Vyvinula som tiež jednoduchý test, ktorý umožňuje každému jednoducho rozpoznať svoje energetické, fyzické a psychické deformácie, posuny, blokády a pochopiť s tým spojené súvislosti a životné lekcie.

Podobne som vyvinula niektoré účinné metódy, ktoré umožnia záujemcom lepšie porozumieť holistickým vzťahom a školiť ich chápanie v zmysle Energetickej psychosomatiky a úspešne aplikovať toto chápanie v každodennom živote, práci a vzťahoch.

Kedy má zmysel pýtať sa, či hrá energia úlohu aj pri vašich ťažkostiach?

Interakcia medzi energiou a podvedomím

Energia hrá v podstate vždy určitú úlohu! Energia je podporným médiom, ktoré sa v našom živote tvaruje a stvárňuje tak, ako to potrebujeme, alebo ako sme nastavení. Pôsobí nielen v našom vnútri, ale aj vonku a zvonku, pretože priťahuje do nášho života udalosti, situácie a stretnutia zodpovedajúce náboju, ktorý sme vytvorili našimi myšlienky, túžbami, predstavami a presvedčením. Pri tom je veľmi dôležité pochopiť, že tieto myšlienky a presvedčenia pôsobia rovnako silno, ak nie viac, aj keď si ich neuvedomujeme a keď pochádzajú „len“ z nášho podvedomia.

Preto sa veľká časť Energetickej psychosomatiky zaoberá aj podvedomím, jeho objasnením a transformáciou.

Práca s vedomím – jeden z nástrojov Energetickej psychosomatiky

Uvedomovanie si tém, ktoré sú uložené v energetických blokádach a tým aj v podvedomí, je kľúčom k ich (vy)riešeniu/spracovaniu a ich premene, takzvanej transformácii. Až vtedy, keď sme si uvedomili príčinu a účinok “blokády” a v nej obsiahnutú „lekciu“ a tým aj posolstvo a zmysel, príde k trvalému uvoľneniu.

Podľa výskumov niektorých vedcov, naše podvedomie ovláda takmer na 95% naše pocity, myšlienky a naše konanie, a tým aj naše vzťahy a to, ako formujeme svoj život. Toto podvedomie bolo podľa Bruca Liptona (americký biológ, výskumník epigenetiky) formované predovšetkým do nášho 6-teho roku výhradne z presvedčení a správania sa nášho okolia, bez toho, aby sme mali šancu vedome k tomu prispieť. Keď v priebehu nášho života neobjasníme, nepretransformujeme naše podvedomie v zmysle našej bytosti, priťahuje do nášho života neustále energiu a situácie založené na cudzích presvedčeniach a tzv. cudzích vibráciách. Preto máme niekedy pocit, akoby sme žili v nesprávnom filme, v cudzej koži alebo akoby sme žili život niekoho iného. ​Ak na to dlhú dobu nereagujeme korekciou nášho životného smeru, nechá nás to naše telo a psychika prostredníctvom rôznych signálov, chorôb a ťažkostí pocítiť. Pretože to, čo nás skutočne ozdravuje a vitalizuje je, keď žijeme taký život, ktorý zodpovedá našej bytosti (duši) a nášmu vlastnému vnútornému presvedčeniu. V dnešnom svete sa však ľudia vzďaľujú stále viac od seba samých a to sa odráža v konštantnom raste všetkých možných druhov ochorení a neduhov.

Pochopenie interakcie medzi energiou, vedomím a podvedomím je jedným z kľúčových bodov Energetikej psychosomatiky ©!

Viac k téme v článku: Energetická psychosomatika a rozličné úrovne vedomia – >

© Kristina Hazler

Poradenstvo, koučing, terapia a tréning vedomia ->