Vyhľadať
Objednať si termín

Presmerovanie na prehľad voľných termínov. Môžeš si vybrať medzi osobným stretnutím, online stretnutím alebo stretnutím cez chat.

Vyhľadať
Energetická psychosomatika,  Koučing vedomia,  Spiritualita,  Terapia,  Vedomie,  Vedomý život,  Zdravie a liečenie

Energetická psychosomatika a rozličné úrovne vedomia

Print Friendly, PDF & Email

Označenie Energetická psychosomatika som vytvorila v roku 2013 …

Energetická psychosomatika © poskytuje možnosť, pozrieť sa na tzv. psychosomatické ochorenia, ťažkosti a príčiny z rozšíreného uhľa pohľadu, ktorý zahŕňa dodatočné aspekty vplyvu na ľudské zdravie, psychickú a duševnú vyváženosť.

Energetická psychosomatika a rozličné úrovne vedomia, Autorka: Kristina Hazler
Pôsobenie rozličných vplyvov na pocit pohody a zdravia

Slovo psychosomatika je odvodené z dvoch slov – psyché (duša, psychično) a soma (telo). Ide teda o celostný pohľad na zdravie alebo chorobu. Psychosomatika je medicínsky odbor, ktorý berie do úvahy bio-psycho-sociálne aspekty. Načúvať reči svojho tela je dôležité. (Zdroj: www.zdravie.sk) 

Duša (psyché) a telo (soma) nie sú dve nezávislé a samostatne fungujúce jednotky. Sú to dva prepojené systémy, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú, alebo ešte presnejšie, dva spôsoby životného prejavu konkrétneho jedinca, ktorý je tak špecifický vo svojej životnej situácii, povahe a prostredí, že je nezameniteľný s iným jedincom. (Zdroj: www.mindandbody.sk)

Prečo je potrebné zohľadniť ďalšie aspekty?

Hoci samotná psychosomatická medicína ponúka v porovnaní s klasickou medicínou pokrokovejší pohľad na rozličné chorobné stavy a pripúšťa možnosť pôsobenia psychiky a (duševného) stresu na telesné zdravie človeka, predsa existuje stále viac ľudí, u ktorých ani pomocou bežnej, tzv. alopatickej medicíny a ani pomocou psychosomatickej medicíny neprichádza k zlepšeniu stavu. 

[pullquote]Prevencia pozostáva v umení dokázať sa pohybovať optimálnou rýchlosťou, v rámci ktorej dotyčný zároveň dokáže optimálne spracovávať všetky informácie. [/pullquote]

Práve títo ľudia tvoria prevažnú väčšinu mojich klientov, ktorí nachádzajú cestu ku mne po tom, ako neúspešne vyskúšali nespočetné množstvo rozličných liečení a terapií.

Prečo nenachádzajú niektorí ľudia úľavu pomocou prostriedkov a metód, ktoré iným pomáhajú?

Celkom jednoducho: v dnešnej dobe zabúdame na individualitu a paušalizujeme/globalizujeme nielen všetky odvetvia života, ale aj človeka. Lenže dnešný človek zatiaľ nepochádza z 3-D tlačiarne, nie je klonovaný a preto nemáme všetci to isté softwarové (psychika, duša, duch) a hardwarové (telo a energetický systém) vybavenie. Zrejme by sme si mali túto dobu viac vážiť, lebo v závislosti od toho, ktorým smerom sa v nasledujúcich rokov vývoj ľudstva posunie, žijeme možno na dlhší čas v poslednom období, kedy je individualita ešte ako-tak možná.

Rozličné úrovne vedomia vyžadujú rozličný prístup

Vychádzajúc z môjho vnímania a zo skúseností v práci s ľuďmi zastávam názor, že ľudia sa nachádzajú v rozličných (individuálnych) bytostných (vedomostných) vývojových štádiách.

Hoci žijeme všetci v jednej kultúre, máme podobné telá a učíme sa v školách rovnakú násobilku, predsa sú medzi nami zásadné rozdiely.

Keď pripustíme možnosť minulých životov, aspoň ako model na vysvetlenie určitých súvislostí, tak sa dá povedať, že hoci všetci spolu sedíme v prvej triede a učíme sa písať, máme niektorí za sebou už tisícky životov a tým aj skúseností, pričom iní sú len začiatočníci, ktorí sa tu práve obzerajú a zisťujú ako to tu na zemi vôbec chodí. Z toho by malo byť jasné, že medzi nami musí byť rozdiel v chápaní a spracovávaní zážitkov, čím by sa objasňovali aj rozličné reakcie na tie isté situácie, ľudí, okolie a tým aj na liečebné prístupy.

Zjednodušene povedané, aj keď dvoch ľudí bolí hlava, lebo si niečo nevedia vysvetliť a intenzívne nad tým premýšľajú, čo im následne spôsobuje psychický stres na ktorý ich telá reagujú podobnými fyzickými stavmi, predsa budú ale témy, z ktorých bolí hlava  tzv. starú, ostrieľanú dušu iné, ako témy, ktoré dajú zabrať začiatočníkovi. Začiatočníkovi pravdepodobne zaberie tabletka proti bolesti hlavy, lebo mu pomôže sa na čas otupenia dostať do určitého odstupu k téme nad ktorou si láme hlavu, pričom pokročilému tá istá tabletka pravdepodobne veľmi nepomôže. Pomôže mu skôr to keď zistí, ako získať odstup od témy ktorá ho trápi, získať nadhľad a tým zvýšiť pravdepodobnosť rozlúsknuť tvrdý oriešok. Potrebuje výlet do prírody, relaxačnú hudbu, dajakú extrémnu aktivitu, porozprávať sa s príbuznou dušou, uvariť si niečo dobré, odcestovať do druhej krajiny …?

Integrácia predošlých skúseností

Ak okrem tela a psychiky zohľadníme aj energetický systém človeka, ktorému medzičasom venuje pozornosť aj stále viac vedcov, tak nám musí byť jasné, že človek, ktorý si na tejto planéte počas minulých životov už takmer všetkým prešiel, má pravdepodobne iný energetický základ (vybavenie) ako začiatočník, ktorý potrebuje na svoje prvé objavovanie Sveta len hŕstku energetických senzorov a nástrojov.

Kameňom úrazu tzv. vyvinutých bytostí ale je, že sú tisícročia zvyknuté existovať s obmedzenými možnosťami a znášať všetky možné útrapy. Naučili sa, a je to uložené v ich podvedomí, ktoré stratégie prinášali v tej ktorej situácii najefektívnejšie výsledky. A zrazu zisťujú, že tieto stratégie nefungujú! Automaticky sa vracajú k známemu – napr. k štúdiu starých mystických zdrojov, skúšajú všetky možné tradičné duchovné techniky – a nič. Prekvapenie, bezradnosť, bezmocnosť …, nič nefunguje tak, ako by malo! Logicky začnú pochybovať o stupni svojho vedomia, sebavedomie klesá, atď.

Ak je podstatou aktuálneho života čosi také, čo ja volám integračný život, v rámci ktorého sa integrujú a spájajú všetky predošlé skúsenosti a aspekty osobnosti (viď. Aspektológia, prebudenie a sebaintegrácia – zatiaľ len v nemčine) do jedného celku, tak v rámci postupnej integrácie prichádza k rozšíreniu vedomia, vnímania a celého energetického systému. Známe telesné, psychické a energetické obmedzenia padajú, vedomie a energetické pole sa rozširuje a človek zrazu stojí zoči voči životu, tejto planéte a ľuďom bez hrošej kože, s oveľa jemnejším a rozšírenejším systémom ako kedykoľvek predtým. To je celkom nová skúsenosť, s ktorou sa treba naučiť zaobchádzať.

Krok do neznáma môže bolieť

Hoci si myslíme, že sme pod rúškom závoja zabudnutia a nevieme si spomenúť kto presne sme, predsa niektorí cítia, že sú životom ostrieľaní odborníci – čomu však zdanlivo protirečí, že sa cítia znova v úlohe začiatočníka, akoby sa museli znova učiť chodiť, čítať, písať a počítať. Tu im podvedome niečo nesedí, lebo nechápu, že prekročili novú bránu, novú rovinu, kde sa naozaj musia naučiť znova orientovať so všetkým čo sú, akí a ako sú. Bránia sa pocitu nováčika, snažia sa chytať starého známeho, čo je absolútne kontraproduktívne, lebo ide práve o to: zanechať staré za sebou v dôvere, že esenciu všetkého čo zažili a čo potrebujú, majú v sebe a v tejto dôvere vykročiť do pomyselného neznáma.

Z môjho pohľadu to znamená, že nie vždy treba hľadať spôsob liečenia určitých nepríjemných stavov, ale niekedy stačí už aj ich pochopenie.

Vnútorná komunikácia

Celý náš systém je okrem iného komunikačným prístrojom, ktorý s nami neprestajne komunikuje na rozličných úrovniach vedomia a rôznymi spôsobmi. Pre rozptyľujúci rušný spôsob moderného život nie vždy chápeme, že pri určitých príznakoch a stavoch (symptómoch) ide o vnútornú komunikáciu.

„Problém“ sme sa naučili odstraňovať liekmi, drogami a inými chemickými, či energetickými prípravkami a spôsobom života, ktorý odkláňa našu pozornosť a otupuje nás. Ako na to reaguje náš vnútorný komunikačný systém? Celkom logicky! Pokiaľ sme ho úplne nezablokovali v jeho činnosti, začne komunikovať hlasnejšie, aby znova upútal našu pozornosť, čo v prípade, ak sme citlivejší na bolesť znamená, že komunikuje bolestivejšie. K ľuďom, pre ktorých je napríklad dôležité ich postavenie bude prenikať vnútorná komunikácia intenzívnejšie v rámci tej oblasti.

Naše telo a psychika podliehajú v určitej miere pozemským zákonom matérie a pokiaľ sa nepresunieme na inú (jemnohmotnú, alebo mimohmotnú) rovinu komunikácie, tak majú telo a psychika k dispozícii len určitú obmedzenú paletu komunikačných odtieňov. To znamená, že náš systém je prinútený jedno a to isté „slovo“ – symptóm, použiť na vyjadrenie rozličného obsahu. Preto je zohľadnenie individuality jedinca a jeho stupeň vývoja, ako aj stupeň rozšírenia vedomia a energetického systému také dôležité.

Sprostredkovávanú správu treba totiž vždy chápať v súvislosti s kontextom, v rámci ktorého sa vysiela.

K tomu úplne jednoduchý príklad:

Dvaja ľudia sa rozprávajú o čerstvom chlebe. Problém je v tom, že jeden z nich je Slovák a druhý Poliak. Obaja poznajú slová „čerstvý“ a „chlieb“ takže nemajú problém navzájom komunikovať – zdalo by sa! Lenže pravda je iná. V poľštine slovo „čerstvý“, písané „czerstwy“, znamená presný opak slovenského výrazu „čerstvý“. „Czerstwy chleb“ znamená teda vyschnutý, alebo starý chlieb. O akom chlebe sa teda obaja naozaj rozprávajú závisí od toho, v akom kontexte – v slovenskom, alebo poľskom – sa odvíja ich diskusia. A ak si každý náhodou hovorí po svojom, v omylnom dojme, že si výborne rozumejú, lebo používajú rovnaké slovo, tak to môže viesť v živote ku komickým, ale aj ku konfliktným, nebezpečným, či bezvýchodiskovým, nezrozumiteľným situáciám, lebo nie vždy je reč len o chlebe.

Bohužiaľ väčšina ľudí, stratila na základe internalizácie (ovplyvnenia) systémom schopnosť chápať svoje telo, psychiku a rozumieť svojej vnútornej komunikácii a jej posolstvu. Záujemcovia potrebujú roky, kým sa znova naučia svoju vlastnú „abecedu“.

Rozdiely v energetických systémoch a ich dôsledok

Aby som predstavu individuality ešte viac objasnila, pomôžem si ďalším jednoduchým príkladom, ktorý používam na objasnenie témy v mojich seminároch:

Predstavte si, že ste na pieskovej pláži a držíte v ruke špáradlo. Týmto špáradlom sa snažíte odhŕňať piesok. Nie je to namáhavé, ale aj kopa piesku, ktorú sa vám takto podarí odhrnúť je malá. Teraz si predstavte, že máte v ruku klasické školské pravítko. Pri odhŕňaní piesku už asi trochu pocítite aj svaly a piesok sa posunom pravítka poriadne hromadí a je stále ťažšie, tú kopu posúvať ďalej a ďalej. Teraz si to v mysli vyskúšajte namiesto pravítka s drevenou latou o šírke 50cm a dĺžke 2 metre. Čo myslíte, ako vám to pôjde? A ako ďaleko sa dostanete?

S energetickým systémom je to podobne ako v tomto príklade. Ľudia s „úzkym“ energetickým systémom sú v pozícii, keď sa pohybujú životom so špáradlom, ide to celkom ľahko, veľa toho nenakopia a keď sa aj dostanú ďalej, tak len povrchne. Ľudia, ktorých energetický systém je rozšírený na niekoľko metrov, majú úplne iný záber. Každý jeden pohyb spracováva úplne iné množstvo informácii z priestoru. Ak si toho človek nie je vedomý (čo je vo väčšine prípadov) a napreduje príliš rýchlo, nakopí sa pred ním hora nespracovaných informácii, ktorú od určitého okamihu už nedokáže (vlastnou silou) preklenúť. Prevencia (pred takýmto stavom) pozostáva v umení dokázať sa pohybovať optimálnou rýchlosťou, v rámci ktorej dotyčný zároveň dokáže optimálne spracovávať všetky informácie. 

V rámci Energetickej Psychosomatiky som pre záujemcov vyvinula špeciálne holistické cviky, ktoré im pomôžu sa postupne nastaviť na svoju individuálnu rýchlosť, ktorá optimálne harmonizuje s úrovňou ich vedomia a pomáhajú im na ňu prispôsobiť (synchronizovať) svoj energetický systém.

V dnešnej dobe však komunikuje život väčšine ľudí, že je čas na prestávku, lebo sa im toho toľko nakopilo, že nastal najvyšší čas na spracovávanie – bez toho sa nič ďalej nehýbe. Práve pre týchto ľudí je dôležité naučiť sa chápať svoju vnútornú komunikáciu, naučiť sa jazyk, ktorým sa k nim telo, psychika, duša a energetický systém prihovárajú.

Hlavou proti múru

Ak sa ľudia snažia ísť hlavou proti múru, teda proti spomínaným nahromadeným informáciám, tak sa snažia v sebe (na základe prevrátenej logiky) podvedome vybudovať buď kontraproduktívne vlastnosti (viac sily, dokázať vyššie skákať, hrubší pancier, mimozmyslové schopnosti atď. na prekonanie muru), alebo začnú užívať lieky, ktoré potlačujú symptómy, ktoré vznikajú na základe násilných pokusov prekročiť/preskočiť múr.

Často pozorujem, ako dnešný technický pokrok v medicíne nepriamo podporuje takúto kontraproduktivitu. Ľudia, ktorým napríklad zlyhávajú kĺby, lebo sa stále snažia vyhnúť niečomu, čo ich na ich ceste čaká, dostanú jednoducho nový kĺb (ktorý vnútornú komunikáciu už neovláda) a ak sa medzitým nestal zázrak – uvedomenie, tak veselo pokračujú vo vyhýbaní sa ďalej. Medzičasom je stále viac ľudí, čo sa začínajú podobať na robotov. S pomocou umelých častí v tele im naďalej nič nie je prekážkou, smelo môžu pokračovať v starom životnom štýle bez toho, aby niečo zmenili, a telo má s každým novým kĺbom, s každým novým orgánom alebo s každou vyoperovanou časťou stále menej možností na optimálnu, celistvú komunikáciu.

Únik do choroby

Človek má tendenciu určitým spôsobom reagovať na rôzne situácie. Nejde však len o to, nejako ich zvládnuť, ide o to akým spôsobom pri tom vnímame seba, ako sa k sebe správame. Niektorí hovoria, že sa nikdy nehnevajú. Hnev je však prirodzená reakcia na určité situácie, a ak aj nedáme hnev navonok, môže sa to odraziť v somatickom, telesnom ochorení. Niekadiaľ to prosto musí von. Nejde len o pocit hnevu. Ide vo všeobecnosti o to, ako sa človek správa sám k sebe. 

Často je pre nás dôležitejšie udržať si určitý životný štýl, úroveň, správanie ako počúvať signály nášho tela. Tak sa môže napríklad stať, že pri vysokom pracovnom tempe zrazu dostaneme búšenie srdca, alebo ohluchneme na jedno ucho. Nerovnováha duševného stavu, problémy, ktoré nás vedome alebo nevedome sužujú, majú niekedy za následok symptóm, ktorý sa prejaví telesne. Naučíme sa unikať do choroby ako spôsob získať výhodu vyhnúť sa nejakej povinnosti. Treba si však uvedomiť, že sa to deje nevedome! Tento spôsob somatizácie sa môže opakovať a vyskytovať sa aj keď už nie je účelný. (Zdroj: www.zdravie.sk)

Názorný príklad ako môžu vznikať energopsychosomatické potiaže ukazuje aj nasledovné video ->

Popis Energetickej psychosomatiky   v rámci mojej poradenskej činnosti a možnosť dohodnutia termínu v slovečine (praktizujem vo Viedni) tu ->

© 06/2019 Kristina Hazler (preklad z môjho nemeckého originálu Energetische Psychosomatik und die unterschiedlichen Bewusstseinsebenen)

 •  


   

 • Tento článok vychádza z mojich vlastných skúseností a odráža môj osobný názor. Má informačný charakter a môže stimulovať k posunu perspektívy, rozšíreniu obzoru a vedomia. Článok neposkytuje žiadne zdravotné rady. V prípade zdravotných problémov sa obráťte na lekára.

 •  


   

 •  


   

 • Poradenstvo, koučing, terapia a tréning vedomia

  Moja kancelária/prax sa nachádza vo Viedni, ak nemáte možnosť prísť do Viedne, tak ponúkam aj veľmi efektívne poradenstvo na diaľku. Viac sa dozviete tu ->

 • Kontaktný formulár

  Tento formulár môžete použiť na prvý kontakt, alebo na informovanie o možnosti voľného termínu. V textovom poli sa pokúste podrobnejšie popísať svoju záležitosť.


 •  


   

 •  


   

 •  


   

 • Amazon.de

 • Blogheim.at

  Blogheim.at Logo

 

Prečítajte si aj: