Vyhľadať
Objednať si termín

Presmerovanie na prehľad voľných termínov. Môžeš si vybrať medzi osobným stretnutím, online stretnutím alebo stretnutím cez chat.

Vyhľadať

Nové vedomie

Print Friendly, PDF & Email

Logo Nové vedomie od Kristina Hazler

 

Náš svet sa mení. Lieči a rozširuje sa a každý z nás k tomu prispieva. Takže dnes, po dostatočnom procese prežívania, môžeme odstrániť všetko, čo sme absorbovali za účelom prežívania, a ponechať si len jeho esenciu. Túto esenciu skúsenosti potom nazývame múdrosťou a/alebo (vyšším) vedomím. Svojou vnútornou premenou prispievame k novému vedomiu bytia na zemi..

Každý z nás má pred sebou svoju špecifickú cestu, ktorá je daná našou individuálnou „konštitúciou“, a táto cesta v nás postupne aktivuje optimálne oblasti vedomia. Ak súznieme so svojou cestou, plynieme s ňou, potom sme na ceste vedomia a/alebo procese vedomia a zároveň prechádzame transformáciou vedomia, pričom vykonávame prácu s vedomím . Mnohé pojmy vedomia, vysvetľujem na nasledujúcich stranách podľa môjho chápania podrobnejšie v rámci série „Nové vedomie/Neues Bewusstsein” (zatiaľ len v nemčine). Najprv si však stručne vysvetlím, čo mám na mysli pod pojmom „Nové vedomie“:

Prečo Nové vedomie?

O čom je nové vedomie a čo nové môže byť (pre nás) vo vedomí v dnešnej dobe?

Z môjho pohľadu je nové to, ako a čo chápeme pod pojmom vedomie, aký priestor a význam mu dávame v našich životoch, skúsenostiach a každodennom živote a na čo a ako ho používame.

Ak by kritická masa a/alebo dokonca väčšina ľudí bola ochotná zbaviť sa starého spôsobu myslenia o vedomí a starého, ignorantského spôsobu zaobchádzania s ním a znovu objaviť vedomie novým, aktualizovaným spôsobom, veľa vecí v našom svete by sa zmenilo a dostalo by novú príchuť.

Nové vedomie by teda bolo vtedy novým, keby sme vedomie v nás a tiež vo vonkajšom svete postretávali s rešpektom a zvedavým očakávaním, pripravení dôverovať (božiemu/vyššiemu) vedomiu ako takému, vrátane všetkých dôsledkov, ktoré z toho vyplývajú.

Vznik nového vedomia

Podľa môjho názoru nové ľudské a/alebo duchovné povedomie a uvedomenie, a teda nové ľudské (aj kolektívne) alebo duševné (po)vedomie, vzniká predovšetkým prostredníctvom zážitkov a praktických skúseností. Len preto, že nám niekto odovzdáva svoje poznatky, ešte neznamená, že my dosiahneme nejaké povedomie alebo dokonca vedomie o ním podávanej téme. Zostáva to pre nás naďalej cudzím poznatkom, ktorý môžeme, ale nemusíme zaradiť do našej osobnej „databázy“. Ak sme ho prijali bez toho, aby sme sa ním bližšie zaoberali, bez toho, aby sme ho spochybnili, bez toho, aby sme si o ňom vytvorili vlastný pocit, vlastný (hoci aj predbežný) názor, uložili sme v sebe akési neoverené poznanie neoverené poznanie. Ale to, čo si už môžeme uvedomiť a poznať, je, že ním podávana téma sa objavila v našom živote. Tým máme možnosť sa ňou vedome a/alebo nevedome zaoberať.

V podstate nie je dôležité, či si konkrétnu tému viac uvedomíme vedomou alebo nevedomou cestou. Je dôležité, aby sme sa touto témou zaoberali vedomou a/alebo nevedomou cestou pomocou praktických (seba)skúsenosti a prežívania a v ideálnom prípade dokonca aj z rozličných perspektív.

Duševná destilácia

Po získaní dostatočného množstva skúseností (koľko je dostatočné, určuje duša, životný plán, samotná téma a náš proces vedomia alebo vývoj vedomia) môžeme v „destilačnom procese“ odbúrať všetko, čo sme absorbovali za účelom získania skúseností a čo už nepotrebujeme, čím zostane len vydestilovaná esencia skúseností. Túto esenciu skúsenosti potom nazývame múdrosťou a/alebo (vyšším) vedomím.

Ja chápem teda pod pojmom Nové vedomie druh ľudského a/alebo duchovného vedomia, ktoré ľudská bytosť, duša, ešte predtým nenadobudla prostredníctvom (seba)skúsenosti. Mohli sme síce aj predtým uz mať informácie, ale nevedeli sme, čo tieto informácie skutočne znamenajú, a predovšetkým, čo znamenajú pre nás samých (!) a ako sa cítia; nemali sme o nich žiadne (po)vedomie.

Nové vedomie a mainstream

Ak Nové vedomie začína byť mainstreamovým pojmom, je to pre mňa znamenie, že čoraz viac ľudí je ochotných vydať sa na cestu nových skúseností namiesto toho, aby sa im vyhýbali, a tak si rozšírili svoje vlastné ľudské a/alebo duchovné vedomie a ďalej sa rozvíjali.

Na ďalších stránkach vysvetľujem tieto témy:

  • Proces vedomia, alebo uvedomelý proces

    V podstate sa každý človek neustále nachádza v procese uvedomovania, aj keď mnohí ľudia ne(pod)vedome pôsobia proti tomuto procesu a snažia sa ho z rôznych dôvodov brzdiť. (Zvyšná časť zatiaľ len v nemčine) Prebudenejší, vedomejší, sebavedomejší ľudia sa zasa snažia tento proces vedome urýchliť, pretože už zažili, že každé uvedomenie ich privádza o krok bližšie k osobnému oslobodeniu, a tým aj k sebe samým, k zdravšej, silnejšej, láskyplnejšej, autentickejšej a múdrejšej existencii. Z ľudského hľadiska možno procesy vedomia, ktorými prechádzame, rozlíšiť takto … (Prečítaj si viac – zatiaľ len v nemčine ->)

  • Druhy vedomia

Pre mňa je podvedomie tiež niečo, čo v našich bunkách, v našom energetickom poli drieme a v čom sú uložené určité deformácie, zranenia, takpovediac vírusové programy. Mohli by sme ich nazvať aj „tienistým“ alebo tým, čo nám sťažuje život, hoci to tak nemusí byť. Sú to väčšinou problémy, ktoré boli odložené (dušou) do podvedomia, kým nebudeme pripravení sa s nimi tak vysporiadať, vyliečiť ich, oslobodiť ich a pochopiť posolstvá v nich uložené tak, že nám už nebudú spôsobovať ďalšie blokády alebo traumy… (o ďalších typoch vedomia prečítaj si viac – zatiaľ len v nemčine ->)

Transformácia vedomia, o ktorú bude mať pravdepodobne záujem väčšina ľudí, ktorí nájdu na moju domovskú stránku, je „vyššia“ transformácia vedomia, ktorá ide hlbšie a výrazne rozširuje vedomie, otvára nové brány a dimenzie vedomie, otvára nové brány a dimenzie.. Táto transformácia vedomia si vyžaduje náše vlastné vedomé prispievanie, vyžaduje si „prácu“, prácu vedomia, o ktorej sa zmienim v nasledujúcom odseku. Ešte predtým sa však pozrime bližšie na proces transformácie… (prečítaj si viac – zatiaľ len v nemčine ->)

Práca s vedomím je dôležitou súčasťou rozvoja vedomia, procesu vedomia a transformácie vedomia. Ako už názov napovedá, práca s vedomím je niečo, čo sa dá v tomto prípade robiť len vedome. Práca s vedomím je teda nástrojom pre ľudí, ktorí chcú vedome usmerňovať rozvoj svojho vedomia, svoj proces uvedomovania. Transformačná práca s vedomím s dlhodobým účinkom je úzko spojená s prácou s pocitmi, pretože k transformácii (či už fyzickej, duchovnej, energetickej, mentálnej alebo emocionálnej) dochádza až vtedy, keď sa objaví oslobodený a vyjasnený pocit v súvislosti so skúmanou témou … (prečítaj si viac – zatiaľ len v nemčine ->)

Každý z nás má pred sebou svoju špecifickú cestu, ktorá je daná našou individuálnou „konštitúciou“, a táto cesta v nás postupne aktivuje optimálne oblasti vedomia. Ak súznieme so svojou cestou, plynieme s ňou, potom sme na ceste vedomia a/alebo procese vedomia a zároveň prechádzame transformáciou vedomia, pričom vykonávame prácu s vedomím . (prečítaj si viac – zatiaľ len v nemčine ->)

 

Objednať si termín

Cenník

Podmienky ručenia