(Seba)Poznávací program

V rámci môjho programu Poznania ponúkam nasledovné:

Consulting (poradenstvo), mentoring, coaching, tréning, terapiu, supervíziu, vzdelávanie a managing. V popredí každej formy je vždy vedomie, holistické uvedomovanie si, (seba)spoznávanie, (seba)nájdenie a individualita. V prípade záujmu ma skontaktujte. Ďakujem