Vyhľadať
Objednať si termín

Presmerovanie na prehľad voľných termínov. Môžeš si vybrať medzi osobným stretnutím, online stretnutím alebo stretnutím cez chat.

Vyhľadať
Energetická psychosomatika,  Práca s energiou,  Spiritualita,  Vedomie,  Vedomý život,  Zdravie a liečenie

Vedomie, práca s energiou, otepľovanie a klimatické zmeny

Print Friendly, PDF & Email

[pullquote]Klíma sa mení spolu s naším vedomím a vynáša na povrch, rovnako ako z nášho tak aj z kolektívneho podvedomia a z hlbokých vrstiev Zeme všetko to, čo máme vedome rozpoznať (aspoň kritická masa ľudí), čo máme pochopiť a „vyslobodiť“.[/pullquote]

Energetický odpad

Existujú isté duchovno-energetické techniky, pri ktorých sa necháva odvádzať z tela a z energetického poľa do zeme všetko, čo už viac nechceme mať, ako aj všetko opotrebované, staré, choré atď.

Pre niektorých to znamená, že na vedomo-nevedomej úrovni celý odpad, ktorý v sebe vytvorili a/alebo nazbierali, jednoducho zo seba vypustia na zem alebo do nej.

Nikoho asi neprekvapí, keď poznamenám, že súčasná situácia Zeme je odrazom skutočnosti, že sme si z planéty urobili skládku odpadu, a to nielen toho materiálneho, ale aj jemnohmotného či energetického.

Aktuálna, nová kvalita doby je (aspoň takto to vnímam ja) taká, že takéto ukladanie odpadu do rozličných vrstiev a úrovní Zeme už takto viac nebude fungovať, lebo nadišiel čas, kedy sa musíme naučit správať sa ako k samým sebe, vlastnému domovu, tak aj k okoliu a planéte zodpovedne. Byť čistotní a mať pekný domov predsa neznamená všetko vlastné smetie prehodiť k susedovi!

Podobne ako sused,  aj Zem nám vracia postupne všetok náš odpad (a k tomu patria aj nespracované vnútorné emocionálno-mentálne a duševné záležitosti) a ľudia sa musia zamýšľať, ako to nespracované spracujú, ako to choré, to jedovaté pretransformujú.

Transformatívny proces likvidácie odpadu

Tento proces vyplavovania starého, dávno zabudnutého, v útrobách Zeme uloženého odpadu nám zároveň hovorí, že naše kolektívne vedomie dospelo do bodu, kedy má k dispozícii všetky potrebné nástroje a inštrukcie na to, aby sa vedelo so všetkými formami odpadu vysporiadať a optimálne ho pretransformovať v súlade s novým, všeobecnú vitalitu podporujúcim vedomím.

Keď si to prakticky premietnem na situáciu s počasím a klímou, znamená to pre mňa nasledovné:

Husté, nad našimi hlavami sa vznášajúce mraky obsahujú nielen veľa známych priemyselných jedov a  ťažké kovy, ale aj ťažké, zhustené ľudské myšlienky a emócie. Tie sa potom v podobe dažďa dostanú do určitej oblasti a ak sa s nimi nemanipuluje, tak je veľká šanca, že na základe zákona rezonancie (alebo magnetizmu) vypršia tam, kde je už ľudské vedomie tak ďaleko, že dokáže tento energetický „odpad“ pretransformovať na užitočné a zdravé.

Kedysi by napršali a vsiakli jednoducho do zeme a tam sa uložili na neskôr, až keď bude vedomie ľudí na ne pripravené.

K tomuto ukladaniu dnes už podľa mojich pozorovaní a môjho jemnohmotného vnímania nedochádza. Minimálne nie v takej miere ako kedysi.

Vedomie, práca s energiou, otepľovanie a klimatické zmeny - text: Kristina Hazler

Ľudia, ktorí citlivo vnímajú alebo sú jasnovidcami, môžu po takomto daždi niekoľko nasledujúcich dní pozorovať, ako tieto myšlienkovo-emocionálne vrstvy stúpajú zo zeme na povrch vo forme jemnohmotného oparu určitého mentálno-emocionálneho náboja a vznášajú sa vo vzduchu, až kým ich príslušní ľudia  transformatívne nevdýchnu a nestrávia a vo vedomejšej, harmonizovanejšej, jasnejšej forme znovu vydýchnu.

Všetci teda každý deň vdychujeme a vdychujeme, transformujeme a transformujeme – bez konca.

Čím viac ľudí je schopných transformovane dýchať, tým čistejší začína byť vzduch a životné prostredie v ich okolí, pretože podľa mňa sa žiadne kyslé dažde, žiadny CO2, elektrosmog alebo čokoľvek iné nedokážu natrvalo udržať v priestore, keď ten nekmitá v pre ne potrebnej frekvencii. Ani klasické environmentálne toxíny nenachádzajú žiadne mentálno-emocionálne ukotvenie.

Je však  jasné, že toto dýchanie/vydychovanie/liečenie dychom nie je jednoduchá záležitosť.

Nie tak pre nič za nič sa skutoční „znečisťovatelia“ schovávajú vo vysokoklimatizovaných budovách s umelo upraveným vzduchom, kde nemôžete otvoriť jediné okno a nemusíte celý život vyjsť ani na ulicu, pretože bytový komplex ponúka všetko pre umelý život mimo pravého, čulého života.

Klíma sa vraj mení

Zmena klímy je z môjho pohľadu toto:

Klíma sa mení spolu s naším vedomím a vynáša na povrch, rovnako ako z nášho tak aj z kolektívneho podvedomia a z hlbokých vrstiev Zeme všetko to, čo máme vedome rozpoznať (aspoň kritická masa ľudí), čo máme pochopiť a „vyslobodiť“.

Otepľovanie klímy

Vyzerá to, že globálne otepľovanie je zatiaľ potrebné predovšetkým tam, kde na to prišiel čas, aby sa z každého, akokoľvek maličkého póru/štrbiny dokázali na povrch vypariť hlboko zahrabané a zabudnuté energie.

Väčšinou je to tam, kde sa storočia obzvlášť podvádzalo, maskovalo, vodilo za nos, švindľovalo a pracovalo so zahmlievaním a zaslepenosťou, a kde ľudia ešte stále spia hlbokým spánkom nevedomia.

Transformátor klímy

V tých oblastiach, kde sa čoraz viac ľudí stáva dobrovoľnými „transformátormi klímy“, bude potrebných čoraz menej „teplotných šokov“.

Ale pozor! Pod transformátormi klímy nerozumiem, že by úplne cudzí ľudia mali byť zaťažovaní cudzími záležitosťami ľudí, ktorí nemajú chuť na rozpoznanie svojich vlastných problémov. Úlohou tzv. transformátorov vedomia nie je im myšlienkový, emocionálny odpad predžuť, alebo za nich stráviť!

Nie!

Každý sa musí stať svojím vlastným transformátorom klímy a svoj vlastný odpad z klimatického oparu neutralizovať, vyslobodiť, či ho ekologicky recyclovať.

© 11/2019 Kristina Hazler (preklad z môjho nemeckého originálu Bewusstsein, Energiearbeit und Klimaveränderung, preložila Linda Magáthová)

 


Prečítajte si aj:

 •  


   

 • Tento článok vychádza z mojich vlastných skúseností a odráža môj osobný názor. Má informačný charakter a môže stimulovať k posunu perspektívy, rozšíreniu obzoru a vedomia. Článok neposkytuje žiadne zdravotné rady. V prípade zdravotných problémov sa obráťte na lekára.

 •  


   

 •  


   

 • Poradenstvo, koučing, terapia a tréning vedomia

  Moja kancelária/prax sa nachádza vo Viedni, ak nemáte možnosť prísť do Viedne, tak ponúkam aj veľmi efektívne poradenstvo na diaľku. Viac sa dozviete tu ->

 • Kontaktný formulár

  Tento formulár môžete použiť na prvý kontakt, alebo na informovanie o možnosti voľného termínu. V textovom poli sa pokúste podrobnejšie popísať svoju záležitosť.

  Error: Contact form not found.

 •  


   

 •  


   

 •  


   

 • Amazon.de

 • Blogheim.at

  Blogheim.at Logo