Vyhľadať
Objednať si termín

Presmerovanie na prehľad voľných termínov. Môžeš si vybrať medzi osobným stretnutím, online stretnutím alebo stretnutím cez chat.

Vyhľadať

Aspektológia, symptómy prebudenia a (seba)integrácia

Print Friendly, PDF & Email

Aspektológia, symptómy prebudenia a (seba)integrácia

Poradenstvo, koučing a terapia v oblasti aspektológie

Aspektológia – vyššie umenie práce s vedomím. Tu sa dočítaš viac o integrácii rôznych častí osobnosti alebo aspektov osobnosti, o rôznych fyzických, psychologických a energetických symptómoch počas procesu ich integrácie a o technikách a terapiách, ktoré môžu podporiť holistickú sebaintegráciu a liečenie duševných zranení.

Vedome sa venovať aspektológii je obzvlášť významné pre tých, ktorí už absolvovali najrôznejšie terapie a techniky sebapoznávania a semináre a sú už z nich natoľko frustrovaní, lebo majú pocit, že im priniesli len veľmi malé zlepšenie alebo zásadnú zmenu. Možno máš pocit, že si toho už veľa urobil a napriek mnohým spirituálnym skúsenostiam sa všetko akosi opakuje.

My sami sme súhrnom všetkých našich (!) častí a našich skúseností.

Aspektológia, symptómy prebudenia a (seba)integrácia

Máme v sebe určité časti alebo aspekty, ktoré ešte v rôznych fázach nášho života nie sú aktívne alebo aktivované a/alebo sa zdržiavajú pod povrchom v odpočinkovom režime, aby sme mohli nadobudnúť určité skúsenosti, ktoré by nebolo možné získať, keby tie aspekty už boli aktívne.

Ak sme absolvovali konkrétne lekcie, deaktivovaný aspekt sa vie prebudiť zo spánku a začleniť sa do nášho života, do našej osobnosti.

Aktivácia „nového“ aspektu vedie k novej osobnej výbave. Náš energetický systém získa nový aspekt, novú farbu, iný tón, rozšírené vibrácie – naša rezonancia a schopnosť priťahovania (magnetizmus) sa zmení. Prostredníctvom tejto novej frekvencie, v ktorej odrazu spontánne vibrujeme, sa dostávame na expandovanejšiu úroveň, ktorá nám môže pripadať ako nová cesta a na ktorej sa nám otvárajú nové dvere a možnosti tam, kde sme ich nikdy predtým nevideli.

Objednať si termín

Cenník

Podmienky ručenia


ASPEKTOLÓGIA

Tu je niekoľko článkov na samoštúdium, sú to úryvky z knihy „Aspektológia“  (zatiaľ len v nemčine – skús s prekladačom)

 

1 – Tajné osobnostné aspekty

Máme v sebe určité časti alebo aspekty, ktoré ešte v rôznych fázach nášho života nie sú aktívne alebo aktivované a/alebo sa zdržiavajú pod povrchom v odpočinkovom režime. Dôvodom je, že tým dokážeme získať určité skúsenosti, ktoré by neboli možné, keby tie aspekty boli aktívne. Máme v sebe rôzne potenciály, schopnosti, ktoré sme si možno vyvinuli už v predchádzajúcich životoch alebo ktoré sú súčasťou našej genetickej výbavy. Tým je aktivácia určitých potenciálov spojená s naším ľudským vývojom. Ak sme zabsolvovali určité lekcie, deaktivovaný aspekt sa môže prebudiť zo “zimného spánku” a začleniť sa do nášho života, do našej osobnosti … (Viac informácií nájdeš tu ->)

2 – Cudzie energie nemusia byť vždy cudzie

Na tomto mieste je dôležité pochopiť, že pre mnohých ľudí v procese sebaintegrácie nie je to, čo sa zdanlivo neustále opakuje, vždy to isté, aj keď sa to tak zdá! Hmota a fyzická rovina sú húževnaté, vibrujú pomaly a chvíľu trvá, kým sa duchovný a duševný pohyb manifestuje aj v pozemskom svete! Pre tých, ktorí ešte nedospeli k sebe samým, pretože sú vo svojom vnútri roztrieštení a rozpoltení, znamená prísť v prvom rade k sebe samým, k sume svojich častí, k tomu, čím už dávno sú. Je to cesta „ návratu“, znovuzjednotenia a integrácie a pokiaľ sme plní vzdoru a plne nechápeme, čo sa v nás, s nami deje, keď sa objavia nepríjemné stavy a nálady, tak je to ako prejsť nepriechodný úsek cesty a pôsobí to ako ťažká práca. … (Viac informácií nájdeš tu ->)

3 – Prechádzanie duchovno-energetickou smrťou

Keď sme raz integrovali cudzie energie a zvnútornili ich ako svoju súčasť, musia sa jedného dňa oddeliť sa od celého nášho systému a ustúpiť častiam a aspektom, ktoré sa majú už integrovať alebo aktivovať primerane úrovni nášho vedomia a vývoja. Určitý čas v nás vypĺňali spustnutý priestor. Zaplnili v nás osamotené miesta, alebo sme im dokonca my dovolili, aby určité časti nás samých vytlačili a nahradili ich. Keď príde čas, aby uvoľnili priestor, môžeme to u nás vyvolať rôzne nepríjemné stavy mysle a pocity, v závislosti od toho, ako silno sme sa s týmito energiami stotožnili, ako hlboko boli v nás integrované a aké stopy a rany v nás zanechali. Často môžeme mať pocit, akoby bola smrť blízko nás alebo akoby sme my sami zomierali, nachádzali sa v procese umierania. A áno – niečo, čo sme nevedome integrovali, sa uvoľňuje, lúči sa – umiera … (Viac informácií nájdeš tu ->)

4 – Preteky proti vnútornému oslobodeniu

Akákoľvek cudzia energia, nech je akokoľvek nepriateľská, rušivá a nemilovaná, ale aj energia, ktorú sme si obľúbili a ktorá bola z ktoréhokoľvek dôvodu dlho našou súčasťou, môže v nás počas procesu odčleňovania vyvolať hlboký smútok, depresiu a pocity umierania alebo strachu.. My sme s týmito energiami prepojení rozličnými spôsobmi až do tých najhlbších vrstiev seba samého a aj na bunečnej úrovni. Keď sa z nás táto energia začne vytrácať, môžeme nadobudnúť pocit, akoby sa blížil nás koniec, akoby sme mali zomrieť… (Viac informácií nájdeš tu ->)

5 – Prebudenie, sebaintegrácia a nová kultúra zomierania

Vyspelá kultúra zomierania by znamenala, že by sme boli optimálne pripravení, a tým aj schopní aktívne sa naladiť na vnútorné procesy zomierania, umožniť im prebehnúť bez toho, aby nás privádzali do strachu a psychickej nerovnováhy, vrátane rôznych neuróz, pocitov schizofrénie a Alzheimerovej choroby. Boli by sme schopní tento proces optimálne podporiť a nazerať naň z určitého nadhľadu. Takto by sme sa mohli dôstojne uvoľniť hory energie bez vyplavovania stresových hormónov, s najväčšou vďačnosťou za všetky zážitky, ktoré sme vďaka nim prežili… (Viac informácií nájdeš tu ->)


Viac informácií v knihe:
ASPEKTOLÓGIA – Liečivá integrácia odštiepených aspektov osobnosti a duše

Viac informácií o knihe a spôsobe jej objednania nájdeš tu ->

Ďalšie úryvky z knihy:

Liečenie odštiepených aspektov osobnosti – zjednotenie a integrácia

Vnútorný tím a práca s jednotlivými členmi vnútorného tímu