Vyhľadať
Objednať si termín

Presmerovanie na prehľad voľných termínov. Môžeš si vybrať medzi osobným stretnutím, online stretnutím alebo stretnutím cez chat.

Vyhľadať
Spiritualita,  Vedomie,  Vedomý život

Vieš, kto je práve tvojím učiteľom?

Print Friendly, PDF & Email

Nespokojný učiteľ prosí o pomoc – chce byť lepším učiteľom. Obracia sa na Boha, Ježiša, anjela, duchovné vedenie, život sám: Pomôž mi stať sa lepším učiteľom. Pomôž mi vyučovať tak, ako je to pre mojich žiakov najvhodnejšie. Pomôž mi nájsť pre každého optimálnu metódu, ktorá mi pomôže čo najlepšie ho podporiť v jeho osobnom raste a vývine.

A tak sa stane. Boh, Ježiš, anjel, spirit a život sám vstúpia jedného dňa do jeho triedy v podobe nesmelého zaostávajúceho chlapca. Učiteľovi sa nedarí prebudiť a udržať jeho pozornosť. Aby videl či chlapec chápe, musí k nemu pristúpiť a skloniť sa k nemu. Starostlivo musí voliť každé jedno slovo a venovať celú svoju pozornosť chlapcovi, aby vycítil a pochopil, čo potrebuje, čo mu pomáha. Časom sa komunikácia medzi „učiteľom“ a „žiakom“ uvoľňuje, až sa stáva takmer neviditeľnou. Učiteľ sa už nemusí k chlapcovi skláňať, lebo jeho vedomie a pozornosť sú po celý čas s ním. Popritom ako vysvetľuje celej triede, automaticky volí jazyk a reč, ktorým rozumie aj chlapec. Až sa učiteľovi jedného dňa prisnije sen: Vidí sa, ako žiada Ježiša aby mu pomohol stať sa lepším učiteľom. Ježiš súhlasí a zároveň sa premení na malého chlapca, sadne si do jeho triedy a s radosťou a pochopením pomáha učiteľovi vyučovať.

© Kristina Hazler 10/2011