Kristína Hazler

Kristina Hazler

Autorka a vydavateľka
poradkyňa, mentorka, kouč, alternatívna terapeutka
Profesionálny certifikát v manažmente,
Dipl. Educationsmanager, ECo-C® European communication certificate® with TQS Status, …

Projektový manažment a vedenie BewusstseinsAkademie®, zakladateľka BewusstseinFührerschein® a BewusstseinsTrainer®

ďaľšie témy:
Osobná filozofia   
Vzdelanie     
   

články:
Interview s Kristínou Hazler  
Medzi 2 svetmi  

Print Friendly, PDF & Email